08 / 08 / 2022

Batman Belediyesi'nden 'kaçak yapı' açıklaması!

Batman Belediyesi'nden 'kaçak yapı' açıklaması!

Batman Belediyesi, İmar Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında kamuoyuna kaçak veya ruhsata aykırı yapılan yapıların ruhsata uygun hale getirilmediği takdirde yapıların Bakanlık tarafından yıkılacağının bilgisini paylaştı. Batman Belediyesi, İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu.  Belediye, kaçak veya ruhsata aykırı yapılan yapıların ruhsata uygun hale getirilmediği takdirde yapıların Bakanlık tarafından yıkılacağının bilgisini paylaştı. 

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirileceği, Yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yapı tatil zaptının bir örneğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderileceği, Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen 2 (iki) ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 6 (altı) ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yıktırılacağı, Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılan ya da ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan gerekli koşullar sağlanmadan yapılanların sahibine, yapı müteahhidine ve aykırılığı 6 (altı) iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullerine idari para cezaları uygulanacağı, aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca ilave edileceği hükümleri yer almaktadır.”