Bayatlar Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bayatlar Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bayatlar Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Barış Gülçığ ve Gökhan Bayat ortaklığında kuruldu.


Bayatlar Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Barış Gülçığ ve Gökhan Bayat ortaklığında kuruldu.

Bayatlar Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
TAAHHÜT İNŞAAT a. Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülleri, katma ve özel bütçeli daireler, bunlara bağlı kuruluşlar, vakıflar, meslek kuruluşları, bankalar, kooperatifler, ile yerli ve yabancı diğer tüm resmi, yarı resmi, özel ve askeri kuruluşlar, hakiki ve hükmi şahıslara ait her türlü altyapı, bina, bölüm, tesis, yol, köprü ve sanat yapıları ile bunların tüm eklentileri ile ilgili her türlü inşaat, montaj, restorasyon, dekorasyon, peyzaj, onarım, ve tadilat işlerini yapmak ve bunların yapımını taahhüt etmek, b. Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile imar planlarına uygun olarak her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, c. Mevcut veya kiralanmış araziler üzerinde tatil köyü, mokamp, bungalov, otel, motel işletmelerini inşa etmek veya ettirmek, inşaatı devam eden veya tamamlanmış bu tür tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, d. Gerçekleştireceği inşaat, restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak her türlü ham mamul ve yarı mamul madde ve kalıp, iskele gibi yardımcı malzemeleri almak, satmak, kalıp, iskele ve portatif şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak, e. Başkalarına ait arsalar üzerinde inşaat yapmak amacıyla kat karşılığı sözleşmeleri yapmak, bu inşaatları yapmak, satmak ve kiraya vermek, f. İnşaat sanayinde kullanılan her türlü iş makinelerini ve yedek parça ile aksesuarlarını imal etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, g. Her türlü inşaat malzemelerinin, imalatını yapmak, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak, h. Her türlü konut, işyeri ve fabrikaların demir, çelik çatılarını ve her çeşit panjur imalatını yapmak, yaptırmak, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak, i. Her türlü orman ürünlerinin yetiştirilmesi işlenmesi hammadde yarı mamul ve mamul haline getirilmesi, alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak, j. Her türlü inşaat yapımı için arsa üzerinde ve dışında ön hazırlık dahil yapılması gereken işleri yaparak inşaatın tamamlanmasını sağlamak, gerekli olan tüm malzemeleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, imalatını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak, k. Kat otoparkları ve otoparklar yapmak, yaptırmak, almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak ve her türlü işletmeciliğini sağlamak. HAFRİYAT a. Şirket her türlü yer altı ve yer üstü hafriyat işleri ile iştigal edebilir, b. Şirket hafriyatla ile ilgili her türlü malzemelerin araç ve gereçlerin makine ve emtianın iç ve dış pazarlamasını yapabilir, c. Şirket her türlü inşaat makine ve aletleri, yol yapım makineleri, sondaj makine ve aletler, jeneratör, hava kompresörleri, hafriyat için tarım makineleri, mermer makinelerinin ihracat, ithalat, ve pazarlamasını yapabilir. NAKLİYE a. Şirket her türlü nakil vasıtaları ile eşya, yolcu ve yük taşımacılığı, taşımacılıkla ilgili diğer işler ve hizmetleri yapabilir, b. Şirket her türlü nakil vasıtaları işletir, kiraya verebilir, kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, trampa edebilir ve bu işlere tavassut edebilir, c. Şirket gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kara, deniz, hava yoluyla nakliyat işlemlerini yapmak, bu konuda resmi, özel ve tüzel kuruluşlara ait taahhütlere girmek ve üstlenmek, uluslararası nakliye işinde ihalelere girmek, d. Şirket gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kamyon, treyler, otobüs, tanker ve benzeri nakil vasıtalarıyla kara taşımacılığı yapmak ve işletmek, ihtiyacı bulunan vasıta ve aksamlarıyla yedek parçalarının ithal etmek gerektiğinde ihtiyaç fazlasını pazarlamak ve bu konuda gerektiğinde teşvikler almak, mümessillikler almak. DANIŞMANLIK Şirket iştigal konusu ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti alabilir ve dışarıya verebilir. TURİZM a. Şirket her türlü seyahat acenteleri, mümessillik, distribütörlük büroları kurmak, işletmek, yurtiçi ve yurtdışı münferit gruplar halinde seyahatleri düzenlemek, yerli ve yabancı tesislerin yurtiçinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma ve rehberlik işlemlerini üstlenebilir, b. Şirket her türlü fabrika, işyeri personeli, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapabilir, c. Şirket her türlü yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri düzenlemenin yanında umre ve hac yolculuklarında düzenlenmesini sağlayabilir, d. Şirket turizm sektörünü ilgilendiren her konuda faaliyette bulunmak, tatil köyleri, otel, motel, pansiyon, kamping, büfe, kafeterya, lokanta, gazino ve benzeri turistik işletmeleri kiralamak, işletmek ve gerektiğinde kiraya vermek, e. Şirket her türlü turizm yatırımlarına girmek, turistik tesisler kurmak, yurtiçinde ve yurtdışında turizm çalışmalarına katılmak, her türlü turistik, hediyelik eşyanın ithalat ve ihracatını yapabilir, f. Şirket her türlü taşıt, hava, deniz ve kara araçları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, GIDA a- Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, b- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında un ve un mamulleri ile ilgili ekmek fabrikası ve ekmek fırını kurmak, işletmek, kiralamak, ve kiraya vermek, bu mamullerin satış reyonlarını açmak, c- ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yakuplu Mah.Ayyüzlü Sk.No:4a İç Kapı No:A Beylikdüzü