Baz istasyonu için istenen kira 10 bin lirayı geçemeyecek!

 Baz istasyonu için istenen kira 10 bin lirayı geçemeyecek!Cep telefonu operatörlerinin kamu kurumları, orman ve meralara baz istasyonu yerleştirme karşılığında ödediği kiraya üst limit geldi


Ulaştırma Bakanlığı, GSM operatörleriyle bazı belediye ve kamu kurumları arasında zaman zaman krizlerin yaşanmasına yol açan baz istasyonu kiralarında tavan fiyat uygulamasına yönelik yönetmelik taslağı hazırladı. Zaman'ın ulaştığı taslağa göre yıllık tavan ücretleri kamu, orman ve mera olmak üzere üç bölgeye ayrıldı. Birinci grup İstanbul,  Ankara  ve  İzmir  dahilindeki tüm ilçeleri ve bu illerin dışında kalan illerin merkezlerini kapsıyor. Bu il ve ilçelerde kamu binalarına konulacak baz istasyonlarından yılda en fazla 10 bin, orman alanlarına konulanlardan bin 767, meralara yerleştirilecek baz istasyonlarından da 10 bin lira kira alınacak. Bu illerin dışında kalan illerin merkezlerinde de aynı tutarda kiralar geçerli olacak. İkinci grup İstanbul, Ankara ve İzmir'in merkez olmayan ilçelerini kapsıyor. Bu kapsama giren ilçelere konulacak baz istasyonlarından yılda 7 bin 200, orman alanlarına konulanlardan bin 767, meralara yerleştirilecek baz istasyonlarından 7 bin 200 lira kira tahsil edilecek. Üçüncü grup belde, köy ve kırsal alanları kapsıyor. Bu birimlere konulacak baz istasyonlarından yılda 5 bin 900, orman alanlarına konulanlardan bin 767, meralara yerleştirilecek baz istasyonlarından da 5 bin 90 lira kira alınacak.

Zaman