Bedelsiz tapu devri nasıl yapılır?

Bedelsiz tapu devri nasıl yapılır? Bedelsiz tapu devri nasıl yapılır?

Tapu dairesinde bir bedel karşılığında yapılan alım satım işlemi yapılabildiği gibi, bedel ödenmeden de yapılabiliyor. Peki tapu dairesinde bedelsiz tapu devri nasıl yapılır? Gerekli belgeler nelerdir?Bedelsiz tapu devri nasıl yapılır?

Tapu dairesinde bir bedel karşılığında yapılan alım satım işlemi yapılabildiği gibi, bedel ödenmeden de yapılabiliyor. Ancak tapu dairesinde bedelsiz olarak yapılan devir işlemi için farklı oranda tapu harcı talep ediliyor. Peki bedelsiz tapu devri harcı ne kadar? Bedelsiz tapu devri için gerekenler nelerdir?


Bedelsiz tapu devrinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu devir masraflarının ödenmesi gerekiyor. Devir sırasında bağışı yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebiliyor. 


Söz konusu sorumluluklar bir şeyi yapma şeklinde olabileceği gibi bir şeyi yapmaktan kaçınma şeklinde de olabiliyor.


Bedelsiz tapu devir işleminde üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise bağışın mirasçılardan birine yapılması halinde, diğer mirasçıların sahip olduğu haklar oluyor.


Bağışta bulunacak kişi, gayrimenkulü çocuklarından birine ya da eşine bağışlaması halinde; diğer mirasçıların da saklı pay hakkı vardır. Diğer mirasçılar bu duruma itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda saklı pay hakları bağışlanamadığı için bu hakları korunuyor.


Bedelsiz tapu devri için gerekli belgeler

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Bedelsiz tapu devri harcı 2014..

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden Binde 68,31 oranında harç tahsil ediliyor.


Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.


Tapu hisse devri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com