Belediye yapı proje temin dilekçesi!

Belediye yapı proje temin dilekçesi! Belediye yapı proje temin dilekçesi!

Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında belediyeye, "Belediye yapı proje temin dilekçesi" veriliyor. Söz konusu dilekçe ile belediyeden statik projelerin örneği alınıyor. İşte Belediye yapı proje temin dilekçe örneği...Belediye yapı proje temin dilekçesi!

Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında belediyeye "Belediye yapı proje temin dilekçesi" veriliyor.  Söz konusu dilekçe ile belediyeden statik projelerin örneği alınıyor. Belediye yapı proje temin dilekçe örneği aşağıda bulunuyor.


 Belediye yapı proje temin dilekçe örneği:

 .../.... /201.. 


………….................……… BELEDİYESİ 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ’ NE 

 

 

KONU : Mevcut Statik Projenin Temini 

 

 

………….. ili, ……….. ilçesi, ………… mah., ………. cad., ……… sok, No:…… tapuda 

…….. Pafta, …….. Ada, ……… Parsel sayılı yerde bulunan yapımıza ait arşivinizde bulunan 

Statik projelerden birer örneğinin tarafımıza verilmesi aksi halde tarafımıza T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı …………….. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müd. iletmek için Statik Projenin 

arşivinizde olmadığına dair bir yazının verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

 

 Saygılarımızla; 

 

 

 

Ad Soyad 

İmza 

 

EKİ : 

Tapu Fotokopisi 

 

İLETİŞİM : 

Adres : Bina ortak karar protokolü dilekçesi!