03 / 07 / 2022

Belirli süreli kira sözleşmesi nedir?

Belirli süreli kira sözleşmesi nedir?

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kanunen kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Peki, belirli süreli kira sözleşmesi nedir?Belirli süreli kira sözleşmesi nedir?

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Sözleşme esasları ile tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu ile düzenleniyor.


Kanunen kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Peki, belirli süreli kira sözleşmesi nedir?


Sözleşmede sözleşme süresi belirtilebiliyor. Sözleşmeler genellikle senelik olarak hazırlanıyor. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli süreli oluyor; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor.


Ayrıca, kira süreci içerisinde (sözleşme kurulduktan en az 1 sene sonra) kiracı tahliye taahhütnamesi verebiliyor. Verilen bu taahhütnamede de çıkılacak tarih mal sahibine tebliğ edilmiş oluyor.


Kiracı tahliye taahhüdü örneği..


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI     (ÜNVANI)    :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                  :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ              :

 

TAHLİYE TARİHİ              :

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜT TARİHİ                     :

 

TAAHHÜT EDEN                      :

 

İMZASI                      


Kira sözleşmesi nasıl sonlandırılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com