Satış vaadi sözleşmesi nedir?

Satış vaadi sözleşmesi nedir?

Gayrimenkul alım satımında taraflar arası bir ön sözleşme niteliği taşıyan satış vaadi sözleşmesi için en önemli kriter, noter huzurunda yapılması. Satış vaadi sözleşmesi nedir? için tıklayın..
Gayrimenkul alacaksınız veya satacaksınız. O halde satış vaadi sözleşmesi nedir? sorusunun yanıtını bilmeniz gerekiyor. Gayrimenkul alım satımında taraflar arası bir ön sözleşme olan satış vaadi sözleşmesi, hem alıcı hem de satıcı için önem arz eden bir konu. 


Noterler tarafından düzenlenen satış vaadi sözleşmesi; alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek,alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan bir sözleşme olarak tanımlanıyor. 


Satış vaadi sözleşmesi şartları neler? 

Gayrimenkul satışının yapılmasına dair bir ön sözleşme olan satış vaadi sözleşmesi için birtakım şartlar bulunuyor. Bu şartlar; 


*Satış vaadi sözleşmesinin mutlaka noter tarafından düzenlenmesi gerekiyor,


*Satış bedeli ve ödeme şeklinin belirtilmesi gerekiyor, 


*Tapuya şerh koyulması şartı,


*Tapuda şerh konulmasından itibaren beş yıl içerisinde haciz, satış, ipotek işlemleri yapılamaz.


*Tapuya şerh süresi 5 yıldır. Beş sene geçtikten sonra sözleşmenin hükmünün kalmaması, 


*Taraflardan birinin alım-satımdan vazgeçmesi durumunda cezai şart konulması. 


Taşınmaz satış vaadi ile satış sözleşmesi arasındaki fark nedir? 

Taşınmaz satış vaadi ile satış sözleşmesi arasındaki farklar ise şöyle; 


*Taşınmaz satışı noterlikçe yapılamaz ancak satış vaadi sözleşmesi noterlikçe yapıldığında geçerli oluyor, 


*Taşınmaz satışı şarta bağlı olamaz ancak satış vaadi şarta bağlanabiliyor. 


Asıl satış tek taraflı yapılamaz

Gayrimenkulu alacak kişi satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteme hakkına sahip bulunmuyor. Satıcının da bu işleme katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebiliyor. 


Ayrıca satış vaadi sözleşmesinde tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi gerekiyor.