07 / 12 / 2022

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir? Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şartları nelerdir?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir? Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şartları nelerdir?

Bir taşınmazın sözleşmede belirtilen koşullar ile ileri bir tarihte devrini amaçlayan ve iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden biri de gayrimenkul satış vaadi sözleşmesidir. Peki, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi; bir gayrimenkulün sözleşmede belirtilen şartlarla ilerideki bir zaman diliminde devrini amaçlayan ve iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Başka bir ifadeyle; ileride tapu memuru önünde resmi bir şekilde yapılması gereken taşınmaz satım sözleşmesi yapılmasının taahhüt edilmesi olarak da belirtiliyor. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile vaad eden belli bir taşınmazı satmayı, vaad alan da bu taşınmazı satın almayı taahhüt etmiş oluyor. Böylece her iki taraf da karşılıklı olarak borçlanmış sayılıyor ve bu özelliği itibari ile taşınmaz satış vaadinden doğan haklar karşılıklı iki kişi tarafından ileri sürülebilen nispi nitelikteki haklar olarak biliniyor. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir? Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şartları nelerdir?

Bu tarz sözleşmeler iki taraf arasında gerçekleştirilecek olan satış sözleşmesinin yapılmasını amaçlayan bir ön sözleşme niteliğinde oluyor. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi kapsamında her iki tarafa da borç yüklenmiş oluyor. 

Bir taraf şartların gerçekleşmesi durumunda söz konusu taşınmazın kararlaştırılan bedelini karşı tarafa ödeyerek devre hazır bulunduğunu bildirmesi gerekirken diğer tarafın da taşınmazın satış bedelini aldıktan sonra taşınmazı devretmesi gerekiyor. Peki, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerli sayılabilmesi için gerekli husular nelerdir?
Geri Dön