Bereket Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayş ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Bereket Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayş ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Bereket Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayş ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Bereket Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayş ve Ticaret Anonim Şirketi Başakşehir'de 20 milyon TL sermaye bedeli ile Nurullah Mücahitoğlu tarafından kuruldu.


Bereket Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayş ve Ticaret Anonim Şirketi Başakşehir'de 20 milyon TL sermaye bedeli ile Nurullah Mücahitoğlu tarafından kuruldu.

Bereket Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayş ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Her türlü taşınmaz mal edindirme organizasyonu yapmak suretiyle tasarruf sahiplerine ve nihai tüketicilere hizmet vermek. 2. Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, oteller ve devre mülkler inşa etmek, işletmek, satmak ve kiraya vermek. 3. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü Gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir gerek kendinin gerekse 3 kişilerin borçları için gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin ve ipotek tesisi edebilir. Bu ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerde ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek, 6. Her türlü dekorasyon işleri, çatı ve bina dış cephe giydirme işleri, tamirat boya işleri yapımı, 7. Her türlü hafriyat işleri yapmak gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyatla ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. 8. Otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü kara ve nakil vasıtası edindirme organizasyonu yapmak suretiyle nihai tüketicilere hizmet vermek. 9. Konusu ile ilgili araçlar alır kiralar ihale verdiği işletmelere araç satar veya kiraya verir. 10. Gerektiğinde distribütörlük almak, yurtiçinde ve yurt dışında faaliyeti ile ilgili fuarlara iştirak etmek mümessillik vermek, sergi, konferans vb. toplantılar tertiplemek. 11. Her türlü telekomünikasyon ürünleri GSM cep telefonu ve diğer elektronik eşyaların alımı ve satımı ithalat ve ihracatını yapar. 12. Yatırımcılara, yeni kurulmuş veya mevcut şirketlere yatırım, yönetim, işletme, finans, insan kaynakları, dış ticaret, pazarlama, verimli çalışma ve organizasyon konularında, kurumsal ve stratejik yönetim, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, 13. Şirket danışmanlık hizmetleri ile ilgili konferans tertiplemek, eğitim ve öğretim hizmetleri, kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri vermek, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme hizmetleri ile bu konular ile ilgili dergi, gazete, katalog, broşür yayımlama hizmetleri vermek 14. İlgili alanlarda danışmanlık ve yönetim destek hizmeti vermek. 15. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 16. Şirket iştigal konuları ile ilgili yerli veya yabacı kurum ve kuruluşlardan teknik yardım, bilgi patent, know-how, ihtira beratı, marka, ruhsatname, imtiyaz, lisans, işletme hak ve imtiyazlarını, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanları, markaları istihsal etmek ile fikir ve sanat eserlerinin telif haklarını almak, satmak, kendi adına tescilini talep etmek, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, finansal kiralama dâhil çeşitli yollarla gerekli, araç gereç, makine ve aksamını iktisap etmek. Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tescil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. 17. Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Başakşehir Mah. Ilgaz Sok. B. Şehir 2. Et. St. D. 43 BL.N.1/22 BAŞAKŞEHİR