15 / 08 / 2022

Bereket Varlık Kiralama 20 milyar TL kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

Bereket Varlık Kiralama 20 milyar TL kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

Bereket Varlık Kiralama tarafından 20 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.Bereket Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. 

Bereket Varlık Kiralama tarafından Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı. Başvuruya ilişkin SPK onayına sunulan dokümanlar yayınlandı.

Bereket Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
25.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20.000.000.000 (yirmi milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikası ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20.000.000.000 (yirmi milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Başvuruya ilişkin SPK onayına sunulan dokümanlara web sitemizin Yurt İçi İhraçlar> Halka arz - 4 Bölümünden ulaşabilirsiniz ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/). Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.