Bereket Varlık Kiralama 5 milyar TL kira sertifikası ihraç edecek!

Bereket Varlık Kiralama 5 milyar TL kira sertifikası ihraç edecek! Bereket Varlık Kiralama 5 milyar TL kira sertifikası ihraç edecek!

Bereket Varlık Kiralama, 5 milyar TL kira sertifikası ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Bereket Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kira sertifikası ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verildi. 

Bereket Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 5,000,000,000 (Beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.

pus