Bereket Varlık Kiralama'nın yurt içi kira sertifikası nihai getiri oranı belirlendi!

Bereket Varlık Kiralama'nın yurt içi kira sertifikası nihai getiri oranı belirlendi!Bereket Varlık Kiralama'nın talep toplamasını 7-8-9 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı yüzde 9,75, dönemsel getiri oranı ise yüzde 2,9651 olarak belirlendi...


Bereket Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası nihai getiri oranı hakkında açıklama yaptı.

Bereket Varlık Kiralama tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450 milyon TL'sine kadar artırılabilecek 350 milyon TL'si tutarındaki 111 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu.

Bereket Varlık Kiralama'nın talep toplamasını 7-8-9 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı yüzde 9,75, dönemsel getiri oranı ise yüzde 2,9651 olarak belirlendi.

Bereket Varlık Kiralama'nn KAP açıklaması: 
İlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019, 03.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylanan 10.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 111 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 7-8-9 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurtiçi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %9,75, dönemsel getiri oranı ise %2,9651 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.