Bereket Varlık Kiralama'dan 150 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Bereket Varlık Kiralama'dan 150 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Bereket Varlık Kiralama'nın Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 225 milyon TL'sine kadar artırılabilecek 150 milyon TL tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurusu onaylandı.


Bereket Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı. 

Bereket Varlık Kiralama'nın 15 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurusu onaylandı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirket tarafından Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225 milyon TL'sine kadar artırılabilecek 150 milyon TL tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

05.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

    

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

05.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

    
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Bereket Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız, İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanında meydan gelen değişiklikleri içeren onaylı İBD güncelleme dokümanı şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde (http://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.