Çukurova Balkon

Beriller Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Beriller Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Beriller Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Beriller Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Müjde ve Ayhan Taşdemir ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 31 Temmuz'da Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Beriller Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Müjde ve Ayhan Taşdemir ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 31 Temmuz'da Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi'nde kuruldu.


Beriller Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-TURİZM 1.   Yurt içinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, 2. Yurt içinde ve yurtdışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube temsilciliklerini açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek, ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri, irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak,  3.Şirket turizme hizmet amaç ile kafeteryalar,restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, kamping, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje, etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri  iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, 4. Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik, aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek. Yurt içerisinde ve yurt dışında turizm amaçlı kara, deniz, hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri ve çekyatlar işletmek, çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su, yakıt, ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara iştirak etmek, 5.Sauna, Türk Hamamı, jimnastik salonu, golf sahası, yüzme havuzu, rüzgar sörfü, su kayağı, deniz  motosikleti, kara ve su avcılığı, dağcılık, su altı ve su üstü sporları gibi hizmetleri ve gerekli tesisleri çalıştırarak hizmet vermek, eğlence merkezleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, bu konularla ilgili her türlü araç ve gereç ile yedek parça ve aksesuarları ithal ve ihraç etmek,  6.Marketler, şarküteriler, mağazalar açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,  7. Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik, porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak, tanıtım ve pazarlamasını yapmak, Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat ,  dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak. b)   Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. c) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. d)   Gerek 4875 Sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanununu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. e)   Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak. f)   Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi. g)   Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ihtira haklarının lisans ve imtiyazları- nın (KNOW-HOW) model, resim, bröve ve ticari unvanlarının yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mühendislik, hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak. h)   Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.


Beriller Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Kurabiye Sokak, 2/5