Berkosan Yalıtım 31 Mart'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Berkosan Yalıtım 31 Mart'ta genel kurul toplantısı yapacak! Berkosan Yalıtım 31 Mart'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı yazılı açıklamaya göre Berkosan Yalıtım 31 Mart'ta genel kurul toplantısı yapacak...Berkosan Yalıtım tarafından yapılan açıklama şöyle;


KARAR NO : 2014-07

KARAR TARİHİ : 04.03.2014

GÜNDEM : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. 

Yönetim Kurulumuz,

Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 31.03.2014 Pazartesi günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,

31.03.2014 tarihinde gerçekleştirilecek 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Birgün gazetesi ile İstanbul'da münteşir Hürses gazetelerinde ilanına, 

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi'nin bulundurulmasının istenmesine

Oy Birliği ile karar verilmiştir.


Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.