Beşiktaş Gayrettepe imar planı değişikliği askıda!

Beşiktaş Gayrettepe imar planı değişikliği askıda!

İstanbul Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe Mahallesinde yer alan mülkiyeti RTÜK’e ait taşınmaza İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bugün askıya çıktı...
Bakanlık tarafından 25 Mayıs 2015 tarih ve 8835 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe Mahallesinde yer alan 1557 Ada 30 Parsel numaralı mülkiyeti RTÜK’e ait taşınmaza İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 3 Temmuz 2015 tarihinde askıdan inecek.


İstanbul Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe (Dikilitaş) Mahallesi, F22d16d numaralı 1/5000 ölçekli paftada,  F22d16d1d numaralı 1/1000 ölçekli paftada kayıtlı, 1557 ada 30 parselle ilişkin tadilat işlemi talebinde bulunuldu. Parsel büyüklüğü 511 metrekare. Planlama alanı çevresinde Ticaret ve Konut alanları yer alıyor.


Mevcut kullanımda bu parsel resmi kurum alanı olarak (RTÜK İstanbul Temsilciliği) kullanılıyor. Halihazır kullanımın imar planlarıyla eşgüdüm içinde olmaması bu plan değişikliğinin gerekçesini oluşturuyor. Bu gerekçe ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile planlama alanı Resmi Kurum Alanına dönüştürüldü.Plan ve açıklama raporları için tıklayınız