29 / 05 / 2022

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ne ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği bakanlık tarafından 11 Haziran 2015 tarihinde onaylandı. Bugün askıya çıkarılan planlar 21 Ağustos'ta askıdan inecek.İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1646 Ada, 13-14-15-49-50-51 No’lu parseller ile 8 No’lu parselin bir kısmında yer alan taşınmazlara İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıkarıldı. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Haziran 2015 tarihinde onaylanan Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi imar planı değişikliği bugün askıya çıktı. 30 gün boyunca askıda kalacak olan planlar 21 Ağustos 2015 tarihinde askıdan inecek. İmar planı ve raporlar için tıklayınız!