29 / 05 / 2022

Fatih Hoca Üveys Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

Fatih Hoca Üveys Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Hoca Üveys Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıkarıldı...Fatih İlçesi, Hoca Üveys Mahallesi, 2063 ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 24 Kasım 2017 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı bugün askıya çıktı. İmar planı tadilatı 23 Mart 2018 tarihine kadar askıda kalacak.

Plan tadilatı onama sınırı içindeki alan, Fatih ilçesi, Akşemsettin mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor olup, parselin tamamı sağlık tesisleri alanıdır.


İmar planı için tıklayın.