Beşiktaş Mecidiye Mahallesi imar uygulaması askıda!

Beşiktaş Mecidiye Mahallesi imar uygulaması askıda!İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Mecidiye Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.


İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 637 ada, 3, 5, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 parseller ile bu parseller arasında kalan tescil harici alanı kapsayan alana ilişkin olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde Hükümlerinde hazırlanan İmar Uygulaması, Bakanlık Makamının 8 Ekim 2021 tarihli ve 1912241 sayılı Oluru ile onaylandı.

Beşiktaş Mecidiye Mahallesi imar uygulaması askıda!

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesi gereğince 21 Ekim 2021 tarihinde 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sitesinde de yayınlanıyor.

Detaylar için tıklayın