28 / 11 / 2022

Beşiktaş'ta 11.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Beşiktaş'ta 11.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş Arnavutköy'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 11 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.



İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş Arnavutköy'de bulunan arsayı 11 milyon 100 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 11 Eylül 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , BEŞİKTAŞ İlçe , ARNAVUTKÖY Mahalle/Mevki , 94 Ada No , 26 Parsel No , 2040/23016 Arsa Payı , 867,00 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli 6 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri: Satış konusu, İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Amavutköy Mahallesi tapuda 94 ada, 26 parselde kayıtlı, Bebek Arnavutköy Caddesi No 21 Kat 1 Daire 6 adresinde bulunan bağımsız bölümün tamamıdır. Bodrum + Zemin + 4 Normal katlı betonarme binanın dışı dış cephe boyası ile boyandığı, binanın giriş kapısı çift kanatlı alüminyum boru profilden yapılmıştır. Balkonlar alüminyum küpeşteli ve cam korkulukludur. Tüm pencereleri pvc ısı camlı yapılmıştır. Binanın ana girişi lobi şeklinde oldukça geniş ve rahat olup, zemini mermer kaplıdır. Ana merpen döner şeklinde inşa edilmiş oldukça geniş konforlu ve rahat bir merpendir. Bina asansörlüdür Taşınmaz Bebek Arnavutköy Caddesi üzerindedir, gelir düzeyi yüksek kesimin tercih ettiği bir bölgede bulunmaktadır. Satış konusu 1. Kat 6 no.lu bağımsız bölümdür. Satış konusu taşınmazın Tapu Müdürlüğü nda ki onaylı projesine göre 144.50 metreküp Net Yaklaşık olarak Brüt 160 metrekare kullanım alanlıdır. Daire giriş kapısı çelik kapılı, 3 oda+ 1 salon + mutfak + banyo wc bölümlerinden oluşmaktadır. Salon ve odalar parke kaplı duvarları saten yağlı boyalı koridor mutfak wc (ıslak) zeminler mermer kaplı dairede İstanbul boğaz manzarasına sahiptir, binanın otoparkı bulunmakta, günümüz şartlarına göre oldukça lüks ve bakımlı bir dairedir. Taşınmazın çevresindeki cadde ve sokakların asfalt kaplı olduğu su elektrik doğalgaz telefon gibi alt yapı tesislerinin ikmal edildiği, kamu hizmetlerinden azami derecede yararlanıldığı gözlenmiştir. Taşınmazın değerlendirilmesinde, taşınmaz ile ortak özelliklere sahip karşılaştırılabilir örnekler incelenerek emsal karşılaştırma yöntemi uygulanmıştır. Ancak bu yöntemle çalışılırken ilanlarda fiyatlara pazarlık payıilave edilip değerinden yüksek tutulduğu hakeza alanları da olduğundan fazla gösterildiği bilinmektedir.

Adresi: Bebek Arnavutköy Caddesi No 21 Daire: 6Beşiktaş / İSTANBUL
İmar Durumu: Beşiktaş Belediye Başkanlığı, İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'neyazmış olduğu 02.06.2017 tarih ve 5105 sayılı yazılarında, Beşiktaş İlçesi Arnavutköy Mahallesi, 94ada, 26 parsel sayılı yerin Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki ve sorumluluk alanında olduğu bildirilmiştir. Boğaziçiİmar Müdürlüğünden şifahen edinilen bilgi, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 94 ada, 26 parsel sayılı yerin, 22.07.1983 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Ön Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında 'Konut' alanında küçük bir kısmının da 'yol' da kaldığı; 2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsünün uygulanacağı ifade edilmiştir.-

Kıymeti: 11.100.000,00 TL KDV Oranı : Yüzde 1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/09/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/10/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3096 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/07/2020
 




Geri Dön