Kayseri'de 10 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

Kayseri'de 10 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri! Kayseri'de 10 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

Kayseri Gayrimenkul Satışı İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından,  Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mah, 1549 ada, 88 parselde yer alan tek katlı betonarme iş yeri ve arsası vasfındaki taşınmaz 10 milyon TL'ye icradan satılıyor...



Kayseri Gayrimenkul Satışı İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından,  Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mah, 1549 ada, 88 parselde yer alan 2.966,00 metrekare yüzölçümlü tek katlı betonarme iş yeri ve arsası vasfındaki taşınmaz 10 milyon TL'den satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 17 Mart 2020 tarihinde saat 15:20'de gerçekleştirilecek.

İlan Metni:
T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA İRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2019/2 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 No’lu Taşınmazın Özellikleri: Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mah, 1549 ada, 88 parselde kayıtlı, 2.966,00 m2 yüzölçümlü tek katlı betonarme iş yeri ve arsası vasfındaki taşınmazdır. Arsa üzerinde tek katlı, Betonarme, çelik çatılı iş yeri bulunmaktadır. İşyerinin zemin katında ofisler, oto tamir alanı, hurdalık alanı, kaporta tamir atölyesi gibi bölümler bulunmaktadır. Tek katlı olup içerisindeki bölümler kısmen iki katlıdır. Yapı 3 sınıfı A, betonarme karkas olarak inşa edilmiş, yaklaşık olarak 40 - 45 yıllık bir binadır. Yapı giriş zemini seramik kaplama, duvarlar sıvalı boyalıdır. Bina giriş kapısı otomatik açılır roller kapıdır. Taşınmaz 2524 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir. Yaklaşık 680 m2 zemin, 680 m2 alanlı ofisler, Wc ve lavabo; yaklaşık toplam 200 m2 alanlı 2 katlı kaporta tamir atölyesi; yaklaşık 166 m2 alanlı tek katlı boyahane; yaklaşık toplam 120 m2 alanlı iki katlı ve tek katlı depo; yaklaşık toplam 100 m2 alanlı hurdalık şeklinde planlanmıştır. Ofis zeminleri parke, genel alanlar seramik; atölye, hurdalık, depo zeminler betondur. Taşınmaz kentsel kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi: Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 224/1 Merkez/KAYSERİ

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planında kısmen yol, kısmen konut dışı kentsel çalışma alanı içinde kalmaktadır. Birleştirme ayırma işlemi yapılıp imar planına uygun hale getirilmeden yapı izni verilmemektedir.

Kıymeti: 10.090.000,00 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü: 17/03/2020 günü 15:20 -15:25 arası

2.Satış Günü: 15/04/2020 günü 15:20 -15:25 arası

Satış Yeri: Kayseri Bölge Adliye Mahkeme Binası Zemin Kat İcra Daireleri Satış Odası-1 - Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı 
No: 8 MERKEZ/KAYSERİ

Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/01/2020 Madde 127 - (Değişik: 2/7/2012-6352/30 md.) İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Hükmünün dosyamızdan uygulanacağı hususu tüm alakadarlara ihtaren tebliğ olunur. (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.