Sarıyer Mirgün'de 10 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Sarıyer Mirgün'de 10 milyon TL'ye icradan satılık bina!İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi 103 Ada, 33 Parselde yer alan binayı 10 milyon TL'ye icradan satıyor...


İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi 103 Ada, 33 Parselde yer alan bina 10 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 4 Kasım 2019 tarihinde saat 10:51'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/3639 Esas
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN

Satışa konu taşınmaz : İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, Mirgün Mah. 103 Ada, 33 Parsel, Hekim Ata Cad. No :15 de kayıtlı taşınmazın tamamı
Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, 103 Ada, 33 Parsel, MİRGÜN Mahalle/Köy, hekim ata cad. Mevkii, Mirgön Mahallesi 103 ada 33 parsel üzerinde, Emirgan Mahallesi Hekim Ata Caddesi No:15 adresinde kayıtlı ve taban alanı 114.00 m2 olan Bodrum+zemin+2 normal+çatı katlı, yaklaşık 30 yıllık betonarme bina bulunmaktadır. Tapu kaydında yazılı ahşap evlerin yıkılarak mevcut binanın yapıldığı tespit edilmiştir. Binanın bodrum katında depo vc ortak alanlar, zemin katında iki oda, salon, mutfak, banyo-wc 'den oluşan daire.Normal katta iki oda, salon, mutfak, banyo-wc den oluşan daire ve 2. Normal katta ise çatı katta da odası ve banyosu olan iki oda, salon, mutfak, banyo- wc den oluşan dubleks daire bulunmaktadır. Bodrum katın altında yine binaya ait bir su sarnıcı mevcuttur. Toplam kullanım alanı yaklaşık 470.00 m2 civarındadır. Sakıp Sabancı Caddesine 90 m. , Boğaziçine 120 m., Baltalimanı Kemik Hastanesine 650 ra. ve Emirgan Korusuna 700 m. uzaklıkta bulunan parselin ulaşımı kolay otap her törlfi Belediye Hizmetinden yararlanmaktadır. İmar durumu : Sarıyer ilçesi Mirgün Mahallesi 103 ada 33 parsel, İ.B.B. Boğaziçi İmar Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde kalmakta olup, 22/07/1983onay tarihli ve 1/1000 ölçekli boğaziçi öngörünüm bölgesi uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır.
Adresi : İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, Mirgün Mah. 103 Ada, 33 Parsel, Hekim Ata Cad. No :15Sarıyer / İSTANBUL
Yüzölçümü : 136,72 m2
Kıymeti : 10.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Korunması gerekli II.A-2 grup eski eserdendir. Diğer kayıtlar tapu kaydındaki gibidirl.
1. Satış Günü : 04/11/2019 günü 10:51 - 10:56 arası
2. Satış Günü : 02/12/2019 günü 10:51 - 10:56 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3639 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.