15 / 08 / 2022

Acarkent'ten 10 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Acarkent'ten 10 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Beykoz İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi'nde yer alan Acarkent Konut Sitesi'ndeki 399 metrekarelik villayı 10 milyon TL'ye icradan satıyor...Beykoz İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, 6 Parselde yer alan Acarkent Konut Sitesi'nde 399 metrekarelik villa 10 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 5 Eylül 2019 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ
2019/30 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 6 Parsel, ÇAVUŞBAŞI Mahalle/Köy, Saip Molla Çiftliğ Mevkii, B/-373 B.B Dubleks Villa Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Beykoz İlçesi, tapu kayıtlarına Çavuşbaşı mahallinde Acarlar Mahallesi, 6 parsel sayılı 2291280,00 m2 miktarlı Kat Mülkiyetli taşınmazda 380/615750 arsa paylı, B blok, 373 nolu dubleks villanın tamamının satışa esas ve hazırlık olmak üzere halihazır durumunun tespiti ile mütehammil bulunduğu değerini saptamak üzere yukarıda yeri belirtilen taşınmaza gidilmiştir. Beykoz Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre; İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kumlunun 15.1 1.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile tespit edilen Doğal Sit Alanında kalmaktadır, Koruma Kurulunun 05.06.1996 gün 8284 sayılı kararı eki 1/25.000 ölçekli sit derecelendirme paftasında 2. derece doğal sit alanı olarak tanımlanmış alanda kalmaktadır, Orman Bakanlığından alınan 30.03,1987 tarih ve 0698 sayılı ön izin; 22.12.1987 tarih ve 21 ulur sayılı kesin izin doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Orman Bakanlığınca onaylı 12,04,1988 tarihli 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve avan projelerine uygun olarak 117 adet (A) tipi villa, 835 adet (13) tipi. 500 adet (C) tipi villa ile diğer sosyal ve ticaret tesisleri için (kulüp binası- kapalı spor salonu-idari hizmetIer binası-koIe j-spor salonu-ilkokul-spor salonu Ticaret MerkezIeri (I -2). çarşı-kültür ınerkezi-hastane-akaryakıt istasyonu depolama tesisleri-satış birimleri-lojmanlar-kır kahveleri) 21,04.1988 tarihinde Yapı Ruhsatı, 21,04.1993 ve 03.04.1988 tarihlerinde ruhsat yenileme belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. Yine İstanbul 3, Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulunun, 06.06.1996 tarih ve 8287 sayılı kararının 1, Maddesinde de belirtildiği gibi ?'Doğal Sil kararından önce (15,11,1995) ruhsatı alınmış inşaatların ruhsat eki onaylı projeye göre tamamlanabileceğine, tevhid ve ifraz işlemlerinin yapılabileceğine, ruhsat süresinin İmar Mevzuatına uygun olarak ilgili Belediyesince uzatılabileceğine ve yine onaylı ruhsat ve eklerine göre tamamlanmış yapılara İskan ruhsatı verilebileceğine" dair karara istinaden 3194 sayılı İınar Yasası ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre ruhsal vc eki projeye göre tamamlanmış bulunan B Blok 373 numaralı taşınmaza 26,12 2002 tarih vc 1808 sayısı ile Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir. Söz konusu takınmazların dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade İle arz üzerine aplike edildiğinde anılan takınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.Konu taşınmaz, İstanbul İli> Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı beldesi, Acarkent Konut Sitesi, 38. Sokakta B blok (373) dubleks villa olarak yer almakladır. Taşınmaza ulaşımı tarifi olarak, TEM otoyolundan Kadıköy Edime yönünde ilerlerken gelinen Kavacık Beykoz kavşağından sağ tarafa dönülür. 700 m sonra Cumhuriyet caddesine gelinerek ada kavşaktan sağ tarafa Çavuşbaşı istikametine dönülür. Caddeyi takiben yaklaşık 1450 m. sonra sol tarafla Acarkent sitesinin ana giriş kapısına ulaşılır. Sitenin kuzeyinde, Beykoz Konaklan, Günyüzti Konaklan gibi lüks villa siteleri yer almaktadır. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, üst düzey gelir grubuna sahip İnsanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımaktadır. Siteye ayrıca yeni yapılan Şile otoyolu ile rahat bir ulaşım sağlanmaktadır.Beykoz Çavuşbaşı mevkiinde, Polonezköy yolu üzerinde kurulu olan Acarkent Villa Sitesi, Dubleks ve Triplcks olarak 1452 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Sitenin iç yolları asfalt kaplıdır, 24 saat güvenliği bulunan sitede çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları bitirilmiş olup site içerisinde, İstanbul TLD Koleji, alışveriş marketi, iş merkezleri, sosyal tesisler bulunmaktadır. Acarkent Sitesinde, 38.Sokakta B Tipi 373 nolu villa olarak yer almakta olup, bodrum+zemin-i-1 normal kat+çalı katı olarak betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir, Binanın dış cephesi akrilik boyalı, çatısı kiremit kaplıdır. Rinanın işçiliği ve malzemesi iyi kalitededir. Bahçede açık havuz İnşa edilmiştir. Mahallinde alman şifahi bilgiye göre konu mülkte mülk sahibi İkamet etmektedir B 373 nolu dubleks villa: Taşınmazın içerisi görülememiştir, Villa bodrum rzemin-*-1 normal+çatı katlıdır Yapı Kullanma İzin Belgesinde 381*18 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazın içerisi görülememiştin Mahallinde dışarıdan tespit yapılmıştır. Taşınmazın içi görülemediğinden, taşınmaz İle ilgili temin edilen resmi belgeler, onaylı projeler ile birlikte yakın çevresindeki emsal olabilecek diğer taşınmazlarda yapılan araştırmalar neticesinde değer bulunmuştur. Acarkent İle igili olarak Orman Alanlarının imara aykırı yapılaşmasından dolayı» Orman Gene! Müdürlüğü adına Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tapu iptal davası açılmıştır. Mahkeme süreci devam etmekte olup, daha önceden verilen temyiz kararının tekrar mahkemede görüşülmesi istenmiştir, Mahkeme sürecinin devam etmesi sebebi taşınmazın satış yeteneği olarak alıcısı az seçilmiştir, Gayrimenkulun bulunduğu semt ve mevkii, İmar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme vc işçilik kalitesi, belediye ve altyapı bi/metlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşullan da göz önüne alınarak; faktörler dikkate alındığında Beykoz İcra Mahkemesinin 2019/91 Esas sayılı dosyasından 10.000.000TL kıymet takdir edilmiştir.
Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 03/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu K:3 Beykoz İstanbul
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/30 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.