Göktürk'te 16 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Göktürk'te 16 milyon TL'ye icradan satılık villa! Göktürk'te 16 milyon TL'ye icradan satılık villa!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Eyüp Sultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, 430 parselde yer alan villayı 16 milyon TL'ye icradan satıyor...İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Eyüp Sultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, 430 parselde yer alan  villa 16 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 28 Şubat 2020 tarihinde saat 10:40'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/5676 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , EYÜP SULTAN İlçesi , GÖKTÜRK Mahalle/Mevki , - Ada No , 430 Parsel No , 188/10000 Arsa Payı , 86.911,00 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli 21 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri: Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, Uzun Kemer Mevkii, 430 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu mevkiye gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut, Harita (Planı) örneğine şeklen uyduğu anlaşılmıştır.Satışa konu yerin içinde yer aldığı Kemer Country Sîtesi'nin muhtelif parsellerden oluştuğu ve Eyüp ilçesinin Göktürk mahallesinde yer alan bir konut ve sosyal tesis alanı olduğu, konsepti İlk defa 1986 yılında oluşturulan ve üst düzey gelir seviyesine hitap eden bu yerleşim bölgesinde süreç içinde yeni yapılar eklendiği ve yakın mesafede Kemer Country Kulübü'nün bulunduğu ve bu kulübün sosyal tesis, golf sahaları vb, imkanları olduğu bilinmektedir. Sitenin İstanbul Caddesi'nden ve diğer yanda da tarihi su kemerlerinin geçtiği kesimde kemerlerin hemen yanından olmak üzere ayrı giriş yerleri olduğu ve satışa konu yere irtibatın da kemerlerin yanındaki girişten yapıldığı, güvenlikli çevresi korumaya alınmış haldeki sitenin az katlı country tarzı vaziyet planı oluşturulmuş şekildeki ikiz-ayrık nizamda ve bahçeli villalardan ibaret olduğu, çevrede konu siteden sonra yapılanan Ormanboyu Evleri gibi çok sayıda müstakil yeni bina-site bulunduğu, Kağıthane Deresi'nin de yakın mesafede olduğu, su kemerlerine de yakın mevkide yer aldığı,Sevgi Sokak, No:10 adresinde yer alan villanın yaklaşık 460m2 alana sahip çevresi peyzaj bitkileri ile sınır oluşturulmuş halde olan müstakil arsası içerisinde ön ve arka bahçelerinin olduğu ve bodrum kat + zemin kat + normal kat şeklindeki betonarme karkas konstrüksiyonlu kiremit çatı örtülü, cephesi boyalı, giriş-ön cephesinde villanın girişinin hemen solunda yer ^ alan tek kat şeklindeki kapalı garaj yerine ulaşılan kısmın parke taşı zemin işçilikli ve ayrıca açık araç park yeri imkanı olduğu, diğer kısımlarının ise peyzajı yapılmış, aydınlatma aparatları mevcut çim olan bahçede küçük bir çocuk parkı düzenlemesi de bulunduğu ve arka cephede ise giriş kısmının aksine bodrum katın açığa çıkarak bahçe katına dönüştüğü ve bu alanda bina çevresinde iki cephede zemin katta yapılan seramik İşçilikli balkon-teras alanlarının bodrum katta kolonlarla taşıtıldığı ve bina konturu dışında yapılan bu düzenlemenin zemin katta ferforje korkulukları bulunduğu, bahçe katında ise yine zemin kat gibi ikinci salon mahalli ile önünde de seramik zemin işçilikli galeri ve açık havuz ile bahçe alanı bulunduğu, normal katın da arka ve yan cephede balkon yeri bulunduğu, böylece ferah bir manzaraya sahip olduğu, binanın kot ve konum olarak ön kısmı ferah, açık olan bir mevkide yer aldığı görülmektedir. Yapılan tetkikte kombi-doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı, l.sınıf işçilikli villanın ahşap pencere doğramalarının ahşap kepenkleri bulunduğu, giriş holü seramik işçilikli olan ve devamında ise lamine İşçilikli geniş bir salon mahalli bulunan villada ahşap mobilya iç kapılar kullanıldığı. Satışa konu villanın inceleme esnasında dışarıdan gözlemsel tetkiki yapılmış olup, ayrıca villadaki çalışandan bilgi alınmış, ancak İçerisinde inceleme yapılamadığından, Sayın Müdürlüğünüzün yetki vermesi üzerine ilgili tapu müdürlüğündeki işlem dosyasında bulunan onaylı projesi üzerinden inceleme yapılması yoluna gidilmiştir. Buna göre;Projeye göre Bodrum kat+zemin kat+Normal kattan oluşan villanın,Bodrum katta; depo, bölünebilir alan, iş odası, ısıtma odası, sandık odası, banyo Zemin katta; salon, yatak odası, mutfak, hol, çalışma odası, lavabo, wc, hol, garaj 1.katta; 3 yatak odası, ebeveyn oda, soyunma odası, 3 banyo, balkon, hol oturma odası, balkon bölümlerinden müteşekkil olduğu net kullanım alanının yaklaşık 460m2 olduğu tespit edilmiştir.
Adresi: Göktürk Mah.Sevgi Sokak, No:10, D:21 Eyüp Sultan / İSTANBUL
İmar Durumu: Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.11.2018 tarihli ve 24320 sayılı yazısında; "Eyüp îlçesi Göktürk Mah. 251 pafta, 430 parsel, 19.06.2003 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama îmar Planında Blok nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır." Denildiği ve yazı ekinde plan örneğinin gönderildiği görülmektedir.
Kıymeti : 16.000.000,00 TL -KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut Eyüp Tapu Müdürlüğünün 01.11.2018 tarih 22494 sayılı yazının ekinde yer alan Taşmmaza Ait Tapu Kaydı başlıklı belgede:
*İstanbul, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, Uzun Kemer Mevkii, 430 parsel sayılı 86.911,00m2 yüzölçümlü kat mülkiyeti tesis edilmiş taşınmazdaki ”3 katlı betonarme dubleks villa" nitelikli 188/10000 arsa paylı, 21 nolu bağımsız bolüm mesken'in bahçe eklentisi olduğu; taşınmaz üzerinde şerh ve beyanların;
* 29.03.1994 tarihle yönetim planı beyanı,
*6 adet otopark şerhi, (17/12/1990 Tarih ve 4545 yevmiye numarası)
*19.07.2018 tarihle yönetim planı değişikliği beyanı,
*29.11.2012 tarihle yönetim planı değişikliği beyanı,
* B H; Bu parsel lehine 387 parsel lehine ve aynı zamanda 387 parselin lehine 380,386, 400, 406 parsel sayılı taşınmaz matlar aleyhine dosyalarında mevcut projede görüldüğü üzere Eyüp Bel. 15.02.1994 tarih 93/4755 ve 3.3.1994 t. 994/260 sayılı onaylı vaziyet planı kapsamında spor alanı olarak gösterilen bu taşınmaz mallar üzerine İnşaat yapılmamak üzere irtifak hakkı(baş!ama tarihi 22.07.1994 bitiş tarihi 22.07.1994 süre:-)
* "379, 383, 384, 390, 391, 401, 403, 404, 415, 421, 422, 426, 428, 429, 449 parsellerin tasarrufu bu parsel ile 378,387, 388,424,427,430, 433,435,436, 437, 438, 440, 441, 451 parsellerin müşterek istifadelerine tahsis edilmiştir" beyanı bulunduğu, belirtilmiş olup diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/02/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 27/03/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5676 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.