Fatih'te 15 milyon TL'ye icradan satılık otel!

Fatih'te 15 milyon TL'ye icradan satılık otel! Fatih'te 15 milyon TL'ye icradan satılık otel!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Fatih ilçesi, İnebey Mahallesi, 857 ada, 18 parselde yer alan 39 odalı otel binasını 15 milyon TL'ye icradan satıyor...İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Fatih ilçesi, İnebey Mahallesi, 857 ada, 18 parsel nolu, 130 metrekare yüzölçümlü otel binası 15 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 9 Eylül 2019 tarihinde saat 11:00'de yapılacak.

İhale ilanı: 
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2019/2060 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İl, Fatih İlçe, 857 Ada, 18 Parsel, İNEBEY Mahalle/Köy,
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih ilçesi, İnebey Mahallesi, 857 ada, 18 parsel nolu, 130,00 m2 yüzölçümlü, Üç Dükkânlı Apartman vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Taşınmazın Açık Adresi: Aksaray (Tapuda: İnebey) Mahallesi, Namık Kemal Cad., Grand Oruç Otel, No: 11 Fatih / İstanbul posta adresinde yer almaktadır. Tamamı 130,00 m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan kıymet takdirine konu taşınmaza ait, belediye arşiv dosyasında zemin + 6 katlı bina için düzenlenmiş 19.09.1969 tarih 9799 sayılı iskan belgesi, ilave 7. Kat içeriği ile 3290 sayılı imar affı kapsamında düzenlenmiş 16.09.1987 tarih a-1789 sayılı iskan belgesi, zemin kattaki dahili tadilat için düzenlenmiş 19.10.1995 tarih 2147-95 sayılı tadilat ruhsatı ve 19.03.1987 tarihli proje ve zemin kat tadilatı için düzenlenmiş 26.11.1966 tarihli mimari projeleri incelenmiştir. Parsel üzerindeki yapı projesine göre zemin kat + zemin asma katı + 7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlı ve 968,00 m2 alanlıdır. Mahallinde yapılan incelemede binanın zemin katının arka cephede büyütüldüğü ve kaçak olarak teras katı inşa edildiği görülmüştür. Halihazırda taşınmaz yaklaşık toplam 1.100,00 m2 alanlıdır. Projesine göre taşınmazın zemin katı dükkan, kazan dairesi ve otel lobisi, zemin asma katında teknik bölümler, normal katlarında 6 şar adet otel odası olmak üzere toplamda 42 odalı otel olarak planlanmışken; halihazırda zemin katoda lobi ve 30 m2 alanlı dükkan hacmi, zemin asma katoda teknik hacimler ve idari ofis hacimleri, diğer normal katlarında otel odaları, teras katoda manzara özelliği bulunan kahvaltı salonu, mutfak, makina dairesi hacimlerinin bulunduğu görülmüştür. Otel dahilinde toplam 39 adet oda bulunmaktadır. Binada 1 adet yolcu asansörü bulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi mantolama malzeme ile dekore edilmiş sıva üzeri akrilik boyalıdır. Zemin döşemeleri odalarda parke, odalar arası kat hollerinde ve ortak alanlarda granit ve seramik kaplama, merpenlerde ise mermer kaplama şeklindedir. Teknik ofis bölümleri ve teknik hacimler ise seramik döşemelidir. Yerinde binanın aktif olarak kullanılan otel girişi Namık Kemal Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz, keşif tarihi itibariyle bakımlı durumda olup, tüm inşaat imalatları tam ve eksiksizdir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arterlere ve önemli ulaşım akslarına yakın mesafede, civarın yüksek talep gören TİCARET ALANINDA yer almaktadır.
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarih, E.172264 sayılı yazışma göre; 857 ada 18 parsel sayılı yer Yenileme kurulunun 23.02.2016 tarih ve 1435 sayı ile onaylanan Avan projede 3.derece koruma bölgesinde, 2.derece Ticaret(T2) alanında kalmakta olup, H: 15.50 mt irtifa almaktadır. Yenileme Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz. Denilmiştir.
KDV Oranı : %8 ( İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre KDV oranı, 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 15.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 09/09/2019 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 07/10/201911:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2060 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.