Rumeli Hisarı'nda 25 milyon TL'ye icradan satılık apartman hissesi!

Rumeli Hisarı'nda 25 milyon TL'ye icradan satılık apartman hissesi! Rumeli Hisarı'nda 25 milyon TL'ye icradan satılık apartman hissesi!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1468 ada, 49 parselde kayıtlı apartmanın 1/2 hissesi 25 milyon TL'ye icradan satılıyor...

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1468 ada, 49 parselde kayıtlı apartman nitelikli taşınmazda borçluya ait 1/2 hissesi 25 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 12 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2017/5517 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Tapu Kaydı / Özellikleri: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı mah. 1468 ada, 49 parselde kayıtlı apartman nitelikli taşınmazda borçluya ait 1/2 hissesi. Taşınmazın mevcut çap yardımı ile 1/1000 ölçekli hali hazır haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut harita (plan) örneğine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Konum olarak Tepecik Yolu üzerinde yer alan ve hemen yakınında lüks sitelerin bulunduğu taşınmaz üzerinde bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat + çatı katından ibaret betonarme karkas konstrüksiyonlu yapı bulunduğu, halihazırda yan cepheden giriş yapılan merpen kovasından üst katlara irtibatın sağlandığı, üç ayrı daire-konut kullanımı bulunan binada bodrum katta da Tepecik Yolu cephesinde ve yan cephede giydirme yapıldığı gibi dahili tadilat ile işyerine uygun hale getirilme çalışmaları yapıldığının anlaşıldığı, inşai faaliyetin devam ettiği, zemin katta yapılan tetkikte oldukça geniş bir salon ve açık mutfak, iki yatak odası ile depo mahalli, banyo bulunduğu, merkezi sistem-doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı, döküm radyatörlerin mevcut olduğu, iç kapıların hazır pres amerikan kapılar olduğu, ıslak hacim ve depo mahallinin zeminin seramik olduğu, banyo ve mutfağın dolaplı olduğu, yapılan tetkikte çatı katının 120 m2 alana, 1. normal katın 156.00 m2, zemin katın ilave kısımla birlikte 220 m2 ve cadde yönünde açığa çıkan bodrum katında 220 m2 alana sahip olmak üzere, böylelikle binanın toplam 716 m2 alana sahip olduğu belirlenmiştir. Mutfak ve bu bölümdeki salon kısmının sonradan arka cephedeki bahçe yönünde tek kat şeklinde ilave edilerek daireye iblağ edildiği ve bunun sadece zemin katta yapıldığı, 1. normal katın tek kat ilavesi dışında benzer özellikler taşıdığı, ayrıca arka cephede bahçe alanı da bulunduğu ve bunun da taşınmazın değerine büyük etkisi olduğu anlaşılmaktadır.

Yüzölçümü : 1.038,00 m2
KDV Oranı : % 18
Kıymeti : 25.000.000,00 TL (Borçluya ait 1/2 hissenin değeri)
İmar Durumu : Beşiktaş İlçesi, Etiler Mah. 12/1 pafta, 1468 ada, 49 parsel sayılı yer, 18.06.1993 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında; 10.01.1952 tasdik tarihli Etiler Mevzii İmar Planının geçerli olduğu alanda kalmaktadır. Ancak söz konusu Mevzii İmar Planında parselde tip belirlenemediğinden plan değişikliği yapılarak bina tipinin belirlenmesi gerektiğinden imar durumu hakkında bilgi verilememektedir denilmiştir
Kaydındaki Şerhler : İrtifak hanesinde; 23/11/1993 tarih ve 5263 yevmiye numarası; taşınmazın intifa hakkı Rübabe AR'a ait olup diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5517 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/07/2019