Sakarya Erenler'de 6 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

Sakarya Erenler'de 6 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri! Sakarya Erenler'de 6 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

Sakarya 4. İcra Dairesi Müdürlüğü, Sakarya ili, Erenler ilçesi, Kozluk Mahallesi 2419 ada, 155 parselde yer alan iş yerini 5 milyon 960 bin 422 TL'ye icradan satıyor...Sakarya 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Sakarya ili, Erenler ilçesi, Kozluk Mahallesi 2419 ada, 155 parselde yer alan iş yeri 5 milyon 960 bin 422 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 29 Kasım 2019 tarihinde 15:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ
2018/950 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Sakarya İl, Erenler İlçe, 2419 Ada, 155 Parsel, Kozluk Mahalle, Bir Katlı Çelik İş Yeri Bina ve Arsa niteliklidir. Sakarya 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 14/03/2019 tarihli 2018/441 Esas sayılı dosyasından yapılan yargılama neticesinde kıymeti belirlenen taşınmaz, Kozluk mahallesi ve camine 50 m, D-100 karayoluna 560 m mesafededir. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Düz bir arazi yapısı bulunmaktadır. Civarında lokal yapılaşma mevcuttur. Dava konusu taşınmaz üzerinde çelik konstrüksiyon depolar iş yerleri, demir doğrama karkas yapılı işçi yemekhanesi, çatısı saç örtülü yanları açık sundurma, yığma yapılı ek bina bulunmaktadır. Bu yapıların tabanlarında toprak bulunmaktadır. Erenler ilçesi Kozluk mah. bulunan taşınmaz 12.490,82 m² alana sahip bir katlı çelik işyeri bina ve arsa vasfı ile tapu siciline kayıtlı, kuzey yönünden kadastral yola cepheli, topografik olarak %0-1 eğimli, geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahip, makine, inşaat malzemeleri deposu olarak kullanılmakta, hali hazırda üzerinde yaklaşık 10 yıllık, 837,00m² inşaat alanına sahip, demir doğrama konstrüksiyon işyeri deposu bulunmakta olup, yerler beton, etrafı ve çatısı sac örtülü, içerisinde ayrıca ahşap yapı 2 katlı yazıhane bulunmaktadır.-yaklaşık 10 yıllık, 152,00 m² inşaat alanına sahip, demir doğrama konstrüksiyon işyeri deposu bulunmakta olup, yerler beton, etrafı betopan çatısı sac örtülü, içerisinde ayrıca ahşap yapı işçi yemekhanesi bulunmaktadır. - yaklaşık 10 yıllık, 436,00 m² inşaat alanına sahip, demir doğrama konstrüksiyon işyeri deposu bulunmakta olup, yerler toprak etrafı açık vaziyettedir.
Adresi : Kozluk Mah. Nehir Cad. No:141 Erenler / SAKARYA
Yüzölçümü : 12.490,82 m2 Arsa Payı : -
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında Konut dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmakta olup, E:0,60, Yençok:8,00m'dir.
Kıymeti : 5.960.422,62 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/11/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) Adapazarı / SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/950 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
7-Tebliğat yapılamayan ilgililere İİK 127 mad gereği " gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğat yerine geçer " hükmü ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.