19 / 08 / 2022

İstanbul'da 6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul'da 6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul Anadolu 15. İcra Dairesi, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 8596 Ada, 1 Parsel sayılı, 4 bin 796 bin 65 metrekare yüzölçümlü arsayı 6 milyon TL'ye icradan satıyor...İstanbul Anadolu 15. İcra Dairesi, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 8596 Ada, 1 Parsel sayılı, 4 bin 796 bin 65 metrekare yüzölçümlü arsayı 6 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 25 Eylül 2019 tarihinde saat 14:40'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Tuzla İlçesi,Orhanlı Mahallesi, 8596 Ada, 1 Parsel de kayıtlı Arsa Vasıflı TAŞINMAZ ın Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; bir adet işlevselliğini yitirmiş metruh durumda betonarme bina ve yine bir adet işlevselliğini kaybetmiş metruh durumda yığma kulübe bulunmaktadır.Bina yerinde yapılan tespitlerde tek kattan müteşekkil olup yaklaşık 380,00 m² alana sahiptir.Kulübe ise tek katlı olup 30,00 m² alana sahiptir.Parselin bir kısmı açık otopark olarak faaliyet göstermektedir.Parsel geometrik olarak yamuk şekilde olup az eğimli yapıdadır.Parselin iki kısmı arasında kot oluşturulduğu görülmüştür.Parsel çevresi genel itibari ile boş parsellerden ve seyrek de olsa depo/antrepo,imalathane binalardan oluşmaktadır.Taşınmaza ait herhangi bir ruhsat bulunmamaktadır.
Adresi : İstanbul İli, Tuzla İlçesi,Orhanlı Mahallesi, 8596 Ada, 1 Parsel deki Arsa
Yüzölçümü : 4.796,65 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Tuzla Orhanlı 8596 ada,1 nolu 22.01.2018 tasdikli 1/5000 Ölçekli Tuzla
İlçesi Orhanlı Bölgesi Nazım imar planında uçuş koridorunda kalmakta olup kısmen yol kısmende Emsal:0,12 yapılanma şartlarında depolama alanında kalmaktadır.Söz konusu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar alanları yapım aşamasındadır
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 25/09/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 31/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ilet eslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/33271 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/08/2019