Başakşehir'de 6 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Başakşehir'de 6 milyon TL'ye icradan satılık villa! Başakşehir'de 6 milyon TL'ye icradan satılık villa!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi'nde yer alan tripleks villa vasıflı gayrimenkul 6 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan villa vasıflı gayrimenkul için ilk ihale tarihi 28 Ağustos 2018 olarak belirlendi. İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi'nde yer alan tripleks villa vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için  6 milyon TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 225 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 6.585,68 m2 yüzölçümlü, Dört blok villa ana taşınmaz nitelikli, V1-11 Blok, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Tripleks Villa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Bilirkişi raporuna göre; Ana gayrimenkul; parsel üzerinde yer alan 4 adet bloktan ve toplam 4 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.Söz konusu gayrimenkulun bulunduğu V1-11 Blok villa;bodrum + zemin + 1 normal katı ile toplam 3 katlıdır. Binada tek bağımsız bölüm vardır.Yapı, betonarme karkas olup, yaklaşık 15 yıllık bir binadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 28/08/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 28/09/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adliyesi Ceza A Blok G/71 İhale Odası Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127. Md. Göre Satış İlanı Tebliği:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3752 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/07/2018