Başakşehir'de 55 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Başakşehir'de 55 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

T.C. Küçükçekmece 1. İcra Dairesi, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 583 ada 7 parselde yer alan 2 gayrimenkulü 54 milyon 929 bin 190 TL'ye satıyor...
T.C. Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 583 ada 7 parselde yer alan 2 gayrimenkul 54 milyon 929 bin 190 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 8 Eylül tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

Başakşehir de 55 milyon TL ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

İlan metni:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI

İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli-2 mahallesi 133 cilt 13090 sayfada kayıtlı 583 ada 7 parsel sayılı 3.959,77 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz Özellikleri
:Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre "Anagayrimenkul, İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 583 Ada. 7 parselde kayıtlı, "ARSA" nitelikli, 3.959,77 m2 alanli Anagayrimenkul ile üzerinde, betonarme karkas sistemle inşa edilen Akaryakıt ve LPG istasyonu, idari bina ile büro binasıdır. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının, 13.01.2020 tarihli imar durumu ve revizyon plan notları yazısına göre, konu taşınmaz, 09.05.2019 tarih ve Plan İşlem Numarası (PIN): NİP 3211,23-UIP 3213,22 ile onaylı plan tadilatında, E:1,00, Hmax:6,50 A+LPG Alanında kalmaktadır. İkitelli OSB Başkanlığı, imar durum şefliğinde, T. C. Çevre ve Şehircilik: Bakanlığı tarafından verilen taşınmaza ait, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesi doğrultusunda, başvuru yapanın beyanı esas alınarak hazırlanan 06.07.2018 tarih 2644 Başvuru Numaralı Yapı Kayıt Belgesi görülmüştür. Enerji Piyasası Veritabanı Yönetim Sisteminden, 15.02.2020 tarihli yapılan incelemeye göre, parsel üzerindeki Benzin İstasyonuna ait, 04.01.2016 başlangıç ve 04.01.2028 bitiş tarihli, Bay/939-82/36392 sayılı Lisans No'sunun,  Ankara  18. İdare Mahkemesinin 2016/1199 Sayılı kararına istinaden 06.06.2017 tarih, 25452 Sayılı Daire Başkanlığının Olur'u ile sonlandırılmıştır. Kıymet takdiri işleminde, keşif tarihi itibariyle parsel üzerinde ki yapılan alanları yerinde ölçülerek tespit edilmiştir. Yapıların değeri, yapıların yıpranma payları düşüldükten sonra, 16.03.2019 tarihli Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğinden yaklaşık yapı birim maliyetleri üzerinden hesaplanmıştır. Arsanin değeriyse, tapu kaydındaki net alanı üzerinden imar durumu ve imara esas alan baz alınarak hesaplanmıştır. Yerinde yapılan tespite göre, parsel üzerinde, kapalı alan olarak, betonarme karkas sistemle inşa edilmiş olan idari bina ile betonarme karkas sistemle inşa edilen tek katlı büro binası mevcuttur. Parsel üzerindeki yapıların, yol, su, elektrik, doğalgaz gibi tüm altyapısı tamamlanmıştır. Akaryakıt ve LPG İstasyonuna araç ve yaya girişi, Atatürk Bulvarı ile Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinden verilmiştir. Akaryakıt ve LPG İstasyon yolu, araç yıkama, otopark alanı, asfalt kaplamalıdır. İdari bina, yerinde yapılan tespite göre, zemin kat + 1 Normal katlıdır, Zemin katında, market, mutfak, bay wc, bayan wc, engelli wc, depo, merpen holu hacimleri, 1. katında, toplantı odası hacmi bulunmaktadır. İdari bina, toplam brüt 426 m2 alana sahiptir. İdari binanın iç mekanlarında, zeminler, seramik kaplamalıdır. Dış kapısı ve pencereleri, alüminyum profilli, iç kapılan, suntalam tiplidir. Duvarları ve tavanlar, saten boyalıdır. Yapı üzeri, kırma çatı sistemli, oluklu levha ile örtülüdür. Dış cephesi, dış cephe boyalıdır. İdari binanın yanında, benzin pompaları, otopark alanı bulunmaktadır. Büro binası, idari binadan aynı konumda, betonarme karkas sistemle inşa edilen zemin katlı, 2 odalı yapıdır. Yapı içinde, zeminler, laminat parke kaplamalı, duvarları, plastik boyalıdır. Yapı üzeri, sundurma çatı sistemli, oluklu levha ile örtülüdür. Dış cephesi, dış cephe boyalıdır. Dış kapısı, alüminyum profilli, iç kapıları, amerikan tipli, pencereleri, pvc profilidir. Yapı, toplamda brüt 131 m2 alana sahiptir. Betonarme karkas sistemle inşa edilen idari bina ve Büro alanı toplamda yaklaşık olarak brüt:557 m2 alanlıdır. Mevcutta, idari bina yanında, 2 adet kanopi mevcuttur. Çelik konstrüksiyon tarzda inşa edilmiştir. Çatısı alüminyum panel kaplıdır. Bu alanlar, 16.03.2019 tarihli 30716 Sayılı Resmi Gazete Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğinde, kullanım alanı olarak değerlendirilmediği için kıymet takdiri işleminde dikkate alınmamıştır. denilmektedir. İmar Durumu İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının, 13.01.2020 tarihli İmar durumu ve ekindeki yazısına göre; İkitelli O. S. B. sınırlarımız içerisinde bulunan, İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 583 Ada, 7 parsel sayılı yer, 09.05.2019 tarih ve Plan İşlem Numarası (PIN): NIP 3211,23- UIP 3213,22 ile onaylı plan tadilatında, E:1,00, Hmax:6,50 A+LPG Alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli İmar Planı ve Plan Notları ile 18.01.2019 tarihinde onaylanan NIP 3211,19-UIP 3213,17 Plan işlem numaralı revizyon plan notları yazımız ekinde sunulmuştur. Denilmektedir Kıymeti
: 50.079.190,00 TL KDV Orani
: %18 Kaydındaki Şerhler : 1-Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur(tarih 28/05/2014 sayı 1429 (İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı) 2-ikitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün konusu muvafakatname tarih 26/12/2018 sayı: 1186491 3-13.000.000,00 TL bedel karşılığında Shell&Turcas Petrol A.Ş, lehine yıllığına kira sözleşmesi vardır 28/09/2012 tarih ve 11021 yevmiye nolu 4-Hacizler ve 1.derece 15.000.000,00 TL. 2.derece 20.000.000,00 TL.ipotek mevcuttur 1. Satış Günü : 08/09/2021 günü 14:30 - 14:35 arası 2. Satış Günü : 07/10/2021 günü 14:30 - 14:35 arası Satış Yeri
: Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giris Kat, G-71 Nolu Icra Daireleri Ihale Odası Sefaköy Küçükçekmece Satışa konu her iki taşınmaz Satışa konu taşınmaz ikitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. maddesi " OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazın icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcı lara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı nitelikleri ne de yer verilir. Taşınmazın kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır. İkitelli OSB'nin intibak protokolü 6. Maddesinde; OSB'de yer alacak katılımcıların sektör grupları “Deri Mamulleri, Ayakkabı, Ço rap, Triko, Konfeksiyon, Mobilya, Madeni Eşya, Makine, Yedek Parça, Dokuma, Tekstil, Soğuk Demir, Döküm, Plastik ve Kauçuk Malzeme, Elektrolize Metal Kaplama, Elektrikli Cihazlar ve Elektronik, Oto Tamiri, Ticaret Depolama, Imalat, Hizmet vb." olarak belirtilmiştir. İhale katılımcılarının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğin de yer alan katılım cilarin taşıması gereken şartlar ile kurulamayacak tesisler başlığı ile belirtilen 101. ve 102. madde hükümlerine ve Istan bul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünde yer alan hükümlere riayet etmeleri gerekmektedir. Yine ihale alicisinin tapuda satış işlemi gerçekleştirilirken Istanbul İkitelli OSB den alınacak olan taahhütnameyi doldurup faaliyet belgesini İkitelli OSB'ye ibrazı zorunludur. Taşınmaz kaydında bulunan "TEK" lehine kira şerhi ve taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devir işleminde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur." şerhleri birlikte ile tescil edilecektir.

Başakşehir de 55 milyon TL ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI

İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli-2 mahallesi 582 ada 4 parselde kayıtlı G1 blok zemin-1 giriş, 2 nolu bağımsız bölümde, 158 cilt, 15615 sayfada, kayıtlı 2/777 arsa pay ve paydalı, Çatı katı olan dublex atölye nitelikli taşınmaz Özellikleri: Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre “Anagayrimenkul; Istanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 582 Ada, 4 parselde kayıtlı, 23 ADET İŞYERI (ATÖLYE) BLOKLARI nitelikli, 213.689,00 m2 alanlı, Kat Mülkiyetli 23 adet Bloktan ibarettir. Bloklar, ayrık nizamla, 1. Sınıf yapı atölyesi, normal katları ofis olarak kullanılmaktadır. Merpenler, mermer kaplamalıdır. Konu taşınmazın, zemin katındaki, dış kapısı, çelik profilli, iç kapıları, Amerikan tipli, pencereleri, alüminyum profillidir. Konu taşınmaz, Demirciler Sanayi Sitesi Yolu Sokaktan güneye bakan konumda, Sokağa 15 metre cephelidir. "denilmektedir Imar Durumu : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının, 13.01.2020 tarihli Imar Durumu ve ekindeki yazısına göre; İkitelli O. S. B. sınırlarımız içerisinde bulunan, İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 582 Ada, 4 parsel sayılı yer, 14.03.2019 tarih ve Plan İşlem Numarası (PIN): NIP 3211,20- UIP 3213,19 ile onaylı plan tadilatında, Yencok:12 m. Sanayi Alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Imar Planı ve Plan Notları ile 18.01.2019 tarihinde onaylanan NIP 3211,19-UIP 3213,17 Plan işlem numaralı revizyon plan notları yazımız ekinde sunulmuştur. Denilmektedir. Kıymeti
: 4.850.000,00 TL KDV Orani
: %18 Kaydındaki Şerhler : Tek lehine 3547,03 m2 lik kısımda irtifak hakkı,yönetim planı,582 ada 1,2,3,5,6,7,8 nolu parseller ortak mallerdir beyanı ve yönetim plan değişikliği,28/08/2008 tarihli, Taşınmaz üzerinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın 04/07/2014 tarihli "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur" şerhi 28/05/2014 tarihli 1. Satış Günü : 08/09/2021 günü 14:45 - 14:50 arası 2. Satış Günü : 07/10/2021 günü 14:45 - 14:50 arası Satış Yeri
: Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat, G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy Küçükçekmece

Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllik Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1371 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.