Tekirdağ Ergene'de 6.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa ve fabrika binası!

Tekirdağ Ergene'de 6.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa ve fabrika binası!

Çorlu 4. İcra Dairesi Müdürlüğü, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Çorlu Suyu Kumluca mevkii, 892 ada, 1 parselde kayıtlı 4 bin 32 metrekarelik arsa ve fabrika binasını 6 milyon 623 bin 877 TL'ye icradan satılıyor...Çorlu 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Çorlu Suyu Kumluca mevkii, 892 ada, 1 parselde kayıtlı 4 bin 32 metrekare yüzölçüme sahip arsa ve fabrika binası 6 milyon 623 bin 877 TL'ye icra satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 26 Kasım 2019 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ÇORLU 4. İCRA DAİRESİ
2018/1559 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Çorlu Suyu Kumluca mevkii,892 ada, 1 parselde kayıtlı 4032 metrekare yüzölçüme sahip arsa ve fabrika binası vasıflı taşınmaz, Çorlu Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları Çorlu İlçesindeyken, yeni kurulan Ergene İlçesi içerisine dahil edilerek yeniden düzenleme yapıldığı ve bu değişiklik nedeniyle Ergene Tapu sicil Müdürlüğünce ada ve parsel numarasının revize edildiği, Ergene İlçesi, Çorlu Organize Deri Sanayi Bölgesi, Yeşiltepe mahallesi Kuzey 5.sokakta kıymet takdiri tarihi itibariyle fabrika binasında kiracı ENPELL firmasının faaliyet gösterdiği ifade edilmekle, ağırlıklı olarak deri üzerine faaliyet yapan sanayiciler tarafından tercih edilen bir sanayi bölgesinde yer aldığı yerde taşınmaz yer almaktadır.Çorlu Deri İhtisas OSB'nde faaliyet gösterecek firmalarla ilgili olarak OSB uygulama yönetmeliğinin 101.maddesinde belirilen sanayi kollarına bakılması gerekmektedir. Zira burada belirtilen faaliyet kollarına bakılarak ve mevzuatın izin verdiği çerçevede faaliyet yapılması şarttır. Bu itibarla ihale alıcılarının ihaleye girdikleri anda hem Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin teknik, fiziki, teknolojik vesair tüm şartlarını bildiği hem de faaliyet sahaları ve diğer Çorlu Deri OSB ile ilgili mevzuatsal tüm konuları bildikleri kabul edilmiş sayılır.İmar planına bkılacak olursa Çorlu Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Revizyon Uygulama İmar planına istinden, ayrık nizam TAKS: 0.50, KAKS: 1,5, hmax: 12,50 m (yüksekliği 3 metreyi geçmeyen kurutma katlarına izin verilmektedir ve bu yükseklik hmax= 12,50 mt nin haricindedir) imar yapılaşma şartına tabi olan bir bölgede yer aldığı anlaşılmaktadır. Taşınmaz için önemli hususlardan biri, parsel alanı 2000 m2 den büyük olduğu için yapılaşma yönünden tevhit şartı aranmayan bir gayrimenkuldur. Bu husus taşınmazın tek başına yeni yapı tesis edebilme kabiliyeti sağladığından bölgedeki 2000 m2 lik yüzölçümün altında olan taşınmazlara göre avantajlı bir unsurdur.Altyapı hizmetlerinden faydalanan taşınmaz topografik yapıya sahip ve geometrisi itibariyle kare şeklinde olan parseldir. 650,00 m3 atıksu hissesi bulunduğu öğrenilmiştir. Taşınmaz üzerinde kiracı ENPELL firması(kıymet takdiri tarihi itibariyle) bulunmakla betonarme fabrika binası kullanılmaktadır. Yapı ruhsatı 18.11.1984 tarihinde, yapı kullanma izin belgesi 31.03.1992 tarhinde alınmış 6000 m2 yüzölçüme sahip betonarme fabrika binası bulunduğu tespit edilmiştir. Zemin kat+2 normal kat+kurutma katından oluşmaktadır. Pencere doğramaları pvc, çatı örtüsü çelik profil taşıyıcılı trapez kesitli saçtır. Binanın ön tarafında demir doğramadan imal edilmiş yükleme kapısı mevcuttur.Asansör yer almaktadır. İdari kısma çıkış için kullanılan merpenler mermer kaplıdır. 1.normal katta zemini beton duvarları seramik olan mutfak, zemin kaplamaları, seramik olan ofis bölümleri mevcuttur.2.normal kat daha çok depo olarak kullanılmakta olup, 3.normal katta yapının ana betonarme taşıyıcı sisteminden farklı olarak çelik taşıyıcılı olarak teşkil edilmiş zemin betonu eğimli çevresi açık durumda üzeri trapez kesitli saç ile örtülü içerisinde askı sisteminin bulunduğu kurutma alanı mevcuttur. Duvar yüzeylerinde boya sorunlarının olduğu ifade edilmiştir. Fabrika tesisinin alt ve üstyapı elektrik tesisatlarının incelendiği, Tredaş OG şebekesinden branşmanla beton direk ile havai hat ile alındığı betonarme trafo binaları içerisinde açık tip 34,5 kV'luk giriş-ölçü ve 1 adet kesicili çıkış hücresi ile 630 kVA kiracı tarafından kullanılan yağlı tip trafonun beslendiği, trafo A.G çıkışından bakır baralar trafo odası arka tarafında bulunan ana şaltere giriş yapıp buradan koridor karşı tarafında kalan A.G pano dağıtım ve kompanzasyon panolarının beslendiği bu arda 534 kVA EMSA marka jeneratör ve otomatik transfer panosu olduğu ve bu A.G dağıtım panoları üzerinden zemin, 1.kat, 2.kat, çatı katları olan fabrikada katları ve bölümleri besleyen kat ve bölüm panolarına 1.kVluk yeraltı kabloları ile taşındığı kurulu sistem üzerinde elektriğin olduğu üretim holleri yardımcıtesisler güvenlik vb diğer kurulu tesislere enerjinin bu merkezden 1kVluk yeraltı kablolalar taşınmış olduğu, genel aydınlatmalar için zemin katta tavandan çanak muhafaza içerisinde enkandesan lambalar 1. ve 2.katta tavandan flouresant lambalarla genel aydınlatmaların yapıldığı yangın ihbar sistemlerin bulunduğu bilirkişi raporunda ifade edilmektedir. Toplam değer arsa ve yapıların toplamı ile elektrik tesisatının toplamı olarak yazılmıştır.
Yüzölçümü : 4.032 m2
Kıymeti : 6.623.877,02 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisindedir. Tapu işlemlerinde OSBD den uygunluk görüşü alınması zorunludur.
1. Satış Günü : 26/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ÇORLU ADLİYESİ 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları ile OSB'nin mevzuatından doğacak bu yazılanlar dışındaki her türlü masraf alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Çorlu Suyu Kumluca mevkii,892 ada, 1 parselde kayıtlı 4032 metrekare yüzölçüme sahip arsa ve fabrika binasıvasıflı taşınmaz,.Çorlu Deri İhtisas OSB sınırları içerisindedir.Çorlu Deri İhtisas OSB'nde faaliyet gösterecek firmalarla ilgili olarak OSB uygulama yönetmeliğinin 101.maddesinde belirilen sanayi kollarına bakılması gerekmektedir. Zira burada belirtilen faaliyet kollarına bakılarak ve mevzuatın izin verdiği çerçevede faaliyet yapılması şarttır. Bu itibarla ihale alıcılarının ihaleye girdikleri anda hem Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin teknik, fiziki, teknolojik vesair tüm şartlarını bildiği hem de faaliyet sahaları ve diğer Çorlu Deri OSB ile ilgili mevzuatsal tüm konuları bildikleri kabul edilmiş sayılır. Bu hususta dosya alacaklısı veyahut Müdürlüğümüz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1559 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, borçlu alacaklı veya ilgililerin herhangi birine satış ilanının tebliğ edilememesi durumunda, ilanen tebliğe kaim olmak üzere ilan olunur. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1559 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.