Best Global Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Best Global Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Best Global Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Best Global Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rahmetullah Zengin tarafından, 10 Eylül' de İstanbul İl 'i, Avrupa Yakası Eyüp İlçe' sinde kuruldu.

Best Global Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rahmetullah Zengin tarafından  10 Eylül'de İstanbul Avrupa Yakası Eyüp'te kuruldu. 


Best Global Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.  İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini,  fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve  üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 2   Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 3. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar  üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,  fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri İnşa etmek ve kiraya vermek. 5. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,  teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt  içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon  işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8 Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak. 9.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri  olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.  Parselasyon planlarının yapımı. 13.Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı 14.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15.Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini,pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel  işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 16. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon  ve organizasyon işlerini yapar. 17. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 18. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping,tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 19. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 20. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik  tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 21.  Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik,  mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. 22. Yurt içinde ve yurt dışında turistik nitelikte her nevi otel.motel,tatil köyleri, camping, eğlence merkezleri,termal ve kondüsyon, güzellik,  sağlık tesisleri kurmak, inşa etmek, satın almak,kiralamak,kiraya vermek,satmak veya devretmek. 23. Yurtiçi ve yurtdışında turizm ve seyahat acenteleri, büroları kurmak,kara,deniz,hava ulaşım ve taşıma işleri ile bunlara ait mümessillik  organizasyon ve acentelik hizmetleri yapmak,turlar,geziler ve tarifeli seferler düzenlemek ve bu gaye ile her türlü kara,deniz ve hava ulaşım  vasıtaları iktisap etmek,kiralamak, kiraya vermek,kara, deniz ve hava taşıma araçlarının ithalatını,ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. 


Best Global Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Eyüp, Emniyettepe Mahallesi Sadabat Sokak No:7