Beykoz'un imar plan notları yargıdan döndü!

Beykoz'un imar plan notları yargıdan döndü! Beykoz'un imar plan notları yargıdan döndü!

Beykoz Çiğdem Mahallesi’nde Hasan Başkaya ve 131 kişinin bir araya gelip açtığı imar planı notları davası yargıdan döndü...Beykoz Çiğdem Mahallesi’nde Hasan Başkaya ve 131 kişinin bir araya gelip açtığı dava sonuçlandı.

Dost Beykoz'da yer alan habere göre; Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 13 Ekim 2017'de kabul gören Çiğdem Mahallesi 1/5000 ölçekli Beykoz Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım Planlarına askı süresinde itiraz edilmiş ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. 

Verilen karar Çiğdem Mahallesi halkını memnun etti ve yapılan toplantılarda yürütmeye ara verilen planların büyük mağduriyetler oluşturacağı kaydedildi. Açıklamalarda planların bölgede birçok vatandaşın geleceğini belirsizleştirdiği belirlendi, vatandaşların evlerinin planlarda okul alanı, park alanı, sağlık tesisi v.b donatı alanlarında kaldığı söylenmişti. Bu durum karşısında, Mahalle Muhtarı Murat Erdal’ın öncülüğünde bölge insanı birçok kez yürüyüş yaparak konuya dikkati çekmek istemişti.

Bu durumda, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin aldığı durdurma kararı vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi yapılan itirazı karara bağlayıp Yürütmenin durdurulması kararını ortadan kaldırdı.

Gerçekleşen duruşmanın karar bölümünde şu ifadeler kullanıldı: “Açıklanan nedenlerle; itiraz isteminin kabulüne, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 03/02/2020 tarih ve E:2018/902 sayılı yürütmenin durdurulması istemi hakkında kararının kaldırılmasına, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine 06/03/2020 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.''

Mahkemenin kararı hakkında yorumlarda bulunan Şehir Plancısı Erdal Uzuner kararın isabetli bir karar olduğunu belirtereki şu ifadeleri kullandı:

''Çiğdem Mahallesi ve Çubuklu’nun bir bölümünü içinde yer alan bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul 4. İdare Dava Dairesi’nin 06.03.2020 tarihli kararı ile iptal edildi.''

Karar kapsamında 2017'de onay verilen Nazım İmar Planı kararlarının uygulanmasında ve planla ilgili işlemlerin yapılmasındaki engel ortadan kalkıyor.

Söz konusu Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar mahkeme sürecinde bekletilmekteydi. Karar kapsamında plana yapılan itirazlar İBB Meclisi tarafından karar verilebilecek.

Erdal Uzuner, yaptığı değerlendirmede mahkemenin iptal edilmesi nedeniyle bilirkişi raporunun yetersiz olmasına ve bilirkişilerin uzmanlıkta yeterli olmamasına dayandırmasını kaydetti.

İmar Barışı'na en çok başvuru Beykoz'dan yapıldı!