01 / 07 / 2022

Beyoğlu Çelik Kapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Beyoğlu Çelik Kapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Erhan Aksu tarafından kuruldu.Beyoğlu Çelik Kapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Erhan Aksu tarafından kuruldu.

Beyoğlu Çelik Kapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; ÇELİK KAPI 1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merpen, tırabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 2.Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamlarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemelerinin, ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordeon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 3. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımı ve ithalatı ve ihracatını yapmak. 4. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının imalatında kullanılan kapı ahşaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 5. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek amacıyla, gerekli her türlü ticari iş ve işlemleri yapapabilir. 6. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyetlerini tek başına veya başkaları ile birlikte yapmak, yerli ve yabancı şirketlerle yeni ortaklıklar kurmak, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere kurulmuş şirketlere ortak olmak. şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için; a. şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü ihalelere iştirak edebilir. b. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir; yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, showroomlar, imalathaneler, dükkanlar, depolar, atölye, fabrika, antiye, büro ve idare binaları, irtibat büroları, temsilcilikler, bayilikler açabilir/devredebilir, bunları açmak için gerekli olan veya konusu ile ilgili gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir veya inşa edebilir/ettirebilir, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine taraf olabilir, c. İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü Şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışardan hizmet alabilir, d. Şirket konusu ile ilgili olarak nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir, e.Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir. f. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ edebilir, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilir, üzerinde haciz, şerh veya takyidat bulunan gayrimenkulleri devir alabilir, bunları devredebilir, her türlü kadastral ve imara ilişkin çalışmaları ve tapu kaydı değişikliklerini gerçekleştirebilir, Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir, şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir, satış vaadi sözleşmelerine taraf olabilir, her tür menkul ve gayri menkulleri satın alabilir ve satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları alacağı kredilere. İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.