11 / 08 / 2022

Beyoğlu'nda icradan 3 milyon 600 bin TL'ye satılık depo ve dükkan!

Beyoğlu'nda icradan 3 milyon 600 bin TL'ye satılık depo ve dükkan!

Beyoğlu 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Asmalımescid Mahallesi'nde bulunan depo ve dükkan satılacak. Toplam bedeli 3 milyon 600 bin TL olan depo ve dükkanın ihalesi 9 Ağustos 2011 Beyoğlu 3. İcra Müdürlüğü'nde yapılacakBeyoğlu 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen açık artırma ilanı;

T.C. BEYOĞLU 3. İCRA MÜDÜRLÜÄžÜ (SATIşž MEMURLUĞU SIFATI İLE)
TAşžINMAZIN AçIKARTIRMA İLANI  
Dosya No:2011/2 Satış  

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları;
TAPU KAYDI :

1- Beyoğlu 3.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kesinleşmiş 25.10.2010 tarih 2010/36-748 esas-karar sayılı, Izale-i şžüyu ilamı gereği istanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Asmalımescid Mahallesi, Sümbül-Tünel meydanı mevkii, Cilt:6, Sayfa:514, Ada:309, Parsel: 1 sayılı,Ana Taşınmaz:Üç blok Kargir işhanı niteliğindeki taşınmazda, C Blok, 1.Bodrum Kat, Bağımsız bölüm no: 114 sayılı, 40/13100 arsa paylı 10/A nolu tünel meydanı depo niteliğindeki taşınmazın arsa payıyla birlikte tam hissesi.

2- Beyoğlu 3.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kesinleşmiş 25.10.2010 tarih 2010/36-748 esas-karar sayılı, izale-i şžüyu ilamı gereği istanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Asmalımescid Mahallesi, Sümbül-Tünel meydanı mevkii, Cilt:6, Sayfa:519, Ada:309, Parsel: 1 sayılı.Ana Taşınmaz:Üç blok Kargir işhanı niteliğindeki taşınmazda, C Blok, Zemin kat, Bağımsız bölüm no:119 sayılı, TÜNEL M. 10/1 NOLÜ DÜKKAN niteliğinde, 282/13100 arsa paylı taşınmazın arsa payıyla birlikte tam hissesi.

SATIşžA KONU HER İKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN

BULUNDUĞU ANA TAşžINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışa konu bağımsız bölümlerin bulunduğu ana taşınmaz, Asmalımescit mahallesi, Sümbül/Tünel meydanı, Tünel geçidi işhanı, C Blok, No: 10/1 General Yazgan sokak, No:lBeyoğlu/istanbul adresindedir. Bağımsız bölümlerin bulunduğu ana Taşınmaz Üç Bloklu bir işhanıdır. Birinci sınıf eski eserdir. Dış cephesi doğal taş olan binanın blokları arasında iç bahçe bulunmaktadır. Bu bahçe hem bloklara geçiş, hem de restoran ve kafelerin açık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Satışa konu bağımsız bölümler ana taşınmazda C Blokta yer almaktadır, işhanı girişi General Yazgan sokak üzerindedir. Zemin katta çeşitli dükkanlar, kafeteryalar, restoranlar yer almaktadır. Üst katlarda genelde bürolar bulunmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Isıtma sistemi merkezi sistem kaloriferlidir. Binanın doğramaları bazı bölümlerde ahşap bazılarında PVC olarak yapılmıştır. Gerek dış cephesi gerekse içi temiz ve bakımlıdır. Nostaljik bir yapıdır.

1.SIRADAKİ TAşžINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu C Blok, 1 .Bodrum kat, Bağımsız Bölüm No:114 sayılı Depo Nitelikli taşınmaz, 119 numaralı bağımsız bölüm ile bağlantılı kullanılmaktadır. Bu bölüme hem işhanı içinden hem de iç avludan girilmektedir. Ancak 119 nolu bağımsız bölümdeki kafeterya ile birleştirilerek kullanıldığı görülmüştür. Han içindeki kapısı demir doğramadır. Bu kapının devamlı kilitli olduğu görülmüştür. Merdivenler doğal taş olarak yapılmıştır. Yapılan incelemede bu bölümün 119 numaralı bağımsız bölümdeki kafeye ilaveli olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu bölümde mutfak, depo, WC ve oturma alanları bulunmaktadır. Toplam alanı yaklaşık 150,00 m2 dir.Tapu kaydında 23.06.1988 tarih ve 2937 yevmiye ile 'Eski Eserdir' Beyanı.yine 1990/1391,1990/2200 yevmiye ile '1 .Sınıf Eski Eserdir' Beyanı, yine 06.12.2005 tarih 4483 yevmiye ile 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır' Beyanı mevcuttur.Tahakkuk edecek KDV oranı % 18 dir.

2.SIRADAKİ TAşžINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz, Beyoğlu ilçesi.Asmalımescit mahallesi, General Yazgan sokak, 119 kapı numarada kain,Tapuda 309 ada 1 parselde kayıtlı C Blok yapının zemin katında yer almaktadır. Tünel geçidi işhanına ve General Yazgan sokağına cephelidir. Tünelin karşısında yer almaktadır. Kum Saati adlı bar olarak işletilmektedir. Zemin kat duvarları Harman Tuğlası ile kaplanmıştır. Zemin döşemesi ahşaptır. İşhanına açılan kapı tarafına birkaç basamakla inilmektedir. Zemin kat kademelidir. Zemin kat üzerine Asma Kat çıkılmıştır. Ofis ve Depo olarak kullanılmaktadır. Bodrum kata ahşap merdivenle inilmektedir. Bodrum kat oturma bölümleri, mutfak, WC Birimlerinden oluşmaktadır. Volta döşemelidir. Bodrum kattan ana binaya ayrı bir merdivenle ulaşılabilmektedir. Zemin kat+asma kat müştereken bir bağımsız bölüm oluşturmakta olup Bodrum kat ayrı bir bağımsız bölümdür. Satışa konu taşınmaz yaklaşık 200,00 m2 kadardır. Tapu kaydında 23.06.1988 tarih ve 2937 yevmiye ile 'Eski Eserdir' Beyanı.yine 1990/1391,1990/2200 yevmiye ile '1.Sınıf Eski Eserdir' Beyanı.yine 06.12.2005 tarih 4483 yevmiye ile 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır' Beyanı mevcuttur Tahakkuk edecek KDV oranı % 18 dir.

HER İKİ TAşžINMAZIN İMAR DURUMU : Beyoğlu Belediye Başkanlığı imar ve şžehircilik Müdürlüğünden alınan 04.02.2011 tarihli 1418-GD-517 sayılı yazıda her iki bağımsız bölümün de bulunduğu 1 parsel sayılı taşınmazın, 07.07.1993 tarihli 4720 sayılı istanbul l.nolu Kültürve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde ve 16.06.2005 tarih ve 5366 sayılı Kanunun 2.md.si uyarınca 20.02.2006 gün ve 2006/10172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme Alanı olarak belirlenen ve 28.03.2006 gün 261222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren alanda kaldığı dosyamıza bildirilmiştir.309 ada 1 parsel sayılı yer 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit alanı Koruma Amaçlı Uygulama imar planında Turizm+Hizmet+Ticaret (THT) Alanında kaldığı dosyamıza bildirilmiştir. Parseldeki taşınmazın 10.12.1976 tarih ve 9544 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek kurulu Kararı ile Korunması gerekli Kültür Varlığı olarak Tescil edilmesine 12.04.1990 tarih ve 1903 sayılı Kurul Kararı ile Koruma Grubunun I olarak belirlenmesine karar verildiği dosyamıza bildirilmiştir.

1.  SIRADAKİ 114 NOLU BAG.BÖLÜMÜN KIYMETİ : Satış Memurluğumuzca yapılan ve kesinleşen kıymet takdirine göre taşınmazın arsa payıyla birlikte tamamına 1.200.000,00.TL (BİRMİLYONİKİYOZBİNTÜRKLİRASI) değer takdir edilmiştir.

2.  SIRADAKİ 119 NOLU BAĞ.BÖLÜMON KIYMETİ : Beyoğlu 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.05.2011 tarihli 2011/201-386 esas-karar sayılı kesin ilamı ile taşınmazın arsa payıyla birlikte tamamına 3.600.000,00.TL. (ÜçMİLYONALTIYÜZBİNTÜRKLİRASI) değer takdir edilmiştir.

Satış şžartları

1-  Birinci sıradaki Bağımsız Bölüm no: 114 sayılı taşınmazın tam hissesinin birinci ihalesinin 09.08.2011 Salı günü Saat:14.00-14.10 arasında, ikinci sıradaki Bağımsız Bölüm no:119 sayılı taşınmazın birinci ihalesinin 09.08.2011 Salı günü Saat: 15.00-15.10 arasında Beyoğlu 3. icra Müdürlüğünde (Beyoğlu Adliyesinin İstanbul Adliyesi ile birleşmesi halinde Kağıthane ilçesi,çağlayan semti meydanında yapılan istanbul Adalet Sarayında İcra Dairemize verilecek yeni numara ile Tahsis edilen icra Müdürlüğü odasında.)açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile taşınmazlar 19.08.2011 Cuma günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması,satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-  Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında nakit pey akçesi (TL) veya bu miktar kadar kesin ve süresiz (dosya numarası da belirtilerek) banka teminat mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve masrafları ile KDV. tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi ve birikmiş vergiler Ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir.

3-  İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-  Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile,satış bedelini derhal veya İİK. 130.maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5-  Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır.Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az 7 gün önce yapılacak ilanla yetinilir.Bu artırmada teklifin İİK.129.maddesindeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir.lhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

6-  şžartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-  Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2 Satış (İzale-i şüyuu) sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları iln olunur.08.06.2011
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Beyoğlu 3. icra Müdürlü tarafından verilen ilan


Münevver Danış/Emlakkulisi.com