Bilirkişinin verdiği aidat sorunu raporu uygun mu?

Bilirkişinin verdiği aidat sorunu raporu uygun mu? Bilirkişinin verdiği aidat sorunu raporu uygun mu?

Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu soruyu yanıtladı. İşte o haber...


Birden çok parsel üzerine kurulu sitemizde aidat sorunu var. Bu husus benimle yönetim arasında mahkemeye intikal etti. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Ekteki bilirkişi raporuna göre ben borçlu çıktım. Bu rapor sizce uygun mu? 


Bir bilirkişi raporunun sizin olaya uygun olup olmadığını belirlemek için dosyanın içeriğini bilmek şart. Neticenin size uygun olup olmadığını dosyadaki delillere göre söylemem mümkün olmaz. Aynca bu konuda bilgi vermem yanıltıcı olabilir. Bu nedenle borcunuz vardır veya yoktur diyemem. Ancak gönderdiğiniz raporda bazı çelişkiler gördüm. Bunlara işaret edebilirim. 


ÇELİŞKİ NEREDE? 

Örneğin sizin sitede Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanamayacağı söyleniyor ama arkasından kat malikleri kurulunun toplandığını, yönetici seçildiğini söylüyor. Sonuçta da ortak mülkiyet esaslan dairesinde yöneticinin işletme projesine göre aidat toplayacağı hükmüne varılıp borçlu bulunuyorsunuz. İşte çelişki burada. Sitenizde kat mülkiyeti uygulanmayacak ise kat malikleri kurulu olmaz, yönetici olmaz, işletme projesi olmaz. Zira kat malikleri kurulu da, yönetici de işletme projesi de kat mülkiyeti mevzuatı içinde bulunan kumrulardır. Kat mülkiyeti yok ise bu kurumlar da yoktur ve örneğin yönetici işletme projesine göre aidat toplayamaz. Çünkü yönetici yoktur. 


KULLANAN ÖDER 

Bu gibi durumlarda millet bedava mı oturur? Hayır bu gibi durumlarda örneğin yakıtı kullananlar arasında masraf bölüştürülür, elektriği kullananlar parasını öder. Bu halde de örneğin binalarda oturmayanlar para ödemez. Site bu durumdayken yöneticinin talebinin kabulü veya işletme projesine göre borç tahakkuku yanlıştır. Aynı raporda yönetim planının bağlayıcı olduğu da yazılıdır ki kat mülkiyeti yoksa yönetim planı da yoktur. Bu hususları bilmenizde yarar var. Raporu buna göre değerlendirebileceksiniz umarım.Tamer HEPER/Posta