Bimeks Electroworld ile birleşme başvurusunu haziran mali tablolarına göre yapacak!

Bimeks Electroworld ile birleşme başvurusunu haziran mali tablolarına göre yapacak! Bimeks Electroworld ile birleşme başvurusunu haziran mali tablolarına göre yapacak!

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş., Electroworld İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile devralma yoluyla birleşmeye ilişkin SPK başvurusunu 30 Haziran 2014 tarihli mali tablolara göre yeniden yapacak...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Bimeks tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimizin 17/03/2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100'üne) sahip olunan Şirketimiz iştiraki Electroworld İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemi ile birleştirilmesine karar verilmiş ve karar aynı tarihte kamuoyu ile paylaşılmıştı.


Şirketimiz bünyesinde devralma suretiyle birleşmeye ilişkin olarak taslak Birleşme Sözleşmesi ve taslak Duyuru metni evraklarına ilaveten gerekli olan diğer evraklar ile 19/03/2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştu. Bu başvuru ile alakalı olmak üzere, 31.12.2013 tarihli mali tablolar yerine, Electroworld'ün 27.02.2014 tarihinde gerçekleşen sermaye azaltım işlemlerinin mali tablolara yansıyacağı 30.06.2014 tarihli mali tablolar ile başvurunun tekrar yapılması için yönetim kurulunca karar alınmıştır.


İptal Edilen Süreçler 


Devralma Yoluyla Birleşme

pus