Bina cins tashihi nasıl yapılır?

Bina cins tashihi nasıl yapılır?Cins değişikliği, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale,arsa iken bağ bahçeye dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme deniyor.Peki bina cins tashihi nasıl yapılır?


Bina cins tashihi nasıl yapılır?

Tapu üzerinde yapılan düzenlemeler arasında yer alan cins tashihi işlemi, ilgili parselin var olan durumunun ve kullanım şeklinin tapu üzerinde de görünmesini sağlamak için yapılıyor.


Cins tashihi, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya;  arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak tanımlanıyor.


Tapu kütüğünde cins tashihi işlemin yapılabilmesi gerekli belgelerin temin edilmesi,tapu dairesine müracaat ve tapuda gerekli harcın ödenmesi gerekiyor.


Tapu kütüğünde cins tashihi işlemin yapılabilmesi gerekli belgeler;cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı,gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafıdır.


Cins tashihi için dilekçe verilip,belgeleri temin edip, cins tashihi ücreti ödendikten sonra cins tashihi işlemi gerçekleştirilmiş oluyor.


Cins tahsisi dilekçesi yazmak için örnek aşağıdaki gibidir:


Cins tashihi dilekçe örneği 


.......   BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                  

                                                                                   İSTANBULİlimiz merkez…………..mahallesi,tapunun....................Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan ,Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadostro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının 

tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.         


  
T.C NO:                                                                             TARİH TELEFON:                                                                 ADI ve SOYADIADRES:Yapı kullanma izni olmadan cins değişikliği işlemi!Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com