Yapı kullanma izni olmadan cins değişikliği işlemi!

Yapı kullanma izni olmadan cins değişikliği işlemi!Yapı kullanma izni olmadan cins değişikliği işlemi mümkün müdür? sorusunun cevabını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilir ve bu konu hakkında detaylı olarak fikir sahibi olabilirsiniz..


Yapı kullanma izni olmadan cins değişikliği işlemi


Cins değişikliklerinde yapısız halden yapılı halme konusunda en önemli belge  yapı kullanma izin belgesidir. Yapı kullanma izni olmadan cins değişikliği işlemi mümkün değildir. Yapı kullanma izni belgesi kadastro müdürlüğüne teslim edilir. Uygulamada yapı kullanma izin belgesi kadastro müdürlüğüne gelmeden ilgili idarelerce (belediye ve valilikler) veya vatandaşlarca bu belgenin tapu müdürlüğüne ibraz edildiği, hatta yapı kullanma izin belgesi kadastro ve tapu müdürlüklerine gelmeden ilgili idarenin vereceği uygunluk yazısıyla cins değişikliği işlemlerinin tescil edildiği de mümkün olabiliyor.


Yapılı hale gelme cins değişikliği işlemlerinde yapı kullanma izin belgesi kadastro müdürlüğüne gelmeden ilgili idarelerin vereceği uygunluk yazısıyla cins değişikliği yapılması doğru değildir.


16.03.2010 tarih 2010/4 sayılı Genelge’nin 24/1. maddesinde “…Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı kurulu olan yerlerin kat mülkiyetine geçiş işlemleri haricinde kalan cins değişikliği 

işlemlerinde, Belediye ve Valiliklerce yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, cins değişikliğine esas olacak teknik çalışmaların yapılması için, yapı kullanma izni almaya uygun olduğuna dair 

verdikleri yazı ile birlikte mal sahibinin veya mal sahiplerinin birisinin bu konudaki talebini ilgili kadastro müdürlüğüne yapmaları istenecektir. Kadastro müdürlüklerince döner sermaye ücreti tahsil 

edilip, harç ilişiğinin kesildiği tespit edildikten sonra işleme ait belgeler ilgili Belediye veya Valiliğe gönderilecek, ilgili idaresince yapı kullanma izin belgesi verildikten sonra tescil işlemi gerçekleştirilecektir….” hükmü yer alıyor.Bu madde de görüldüğü gibi kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş amaçlı cins değişiklikleri dışındaki cins değişikliklerinde  işlemlere ancak ilgili idarenin vereceği uygunluk yazısı ile başlanabiliyor. Ancak işlemlerin son aşamasında yapı kullanma izin belgesi kadastro müdürlüğüne gelmesi ve bu belgeye göre tescil bildirimi düzenlenmeli ve tescil için tapu müdürlüğüne gönderilmesi gerekiyor.


Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır?

Tapu işlemlerinde cins değişikliği!Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com