Arsanın cins değişikliği nasıl olur?

Arsanın cins değişikliği nasıl olur?Bir taşınmazın niteliğini değiştirmek için tapu sicilinde yapılan düzenlemeye cins değişikliği yada cins tashihi adı veriliyor.Peki arsanın cins değişikliği nasıl olur?İşte arsada cins değişikliği işlemleri..


Arsanın cins değişikliği nasıl olur?

Cins değişikliği, tapuda kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek, başka bir tapu kütüğüne tescil edilmesi olarak tanımlanıyor.Mesela cins değişikliği, sahibi olunan binanın yıktırılarak, arsa haline getirilmek istenmesi durumunda tapu sicilinde binanın niteliğinin arsa olarak gösterilmesi olarak ifade ediliyor. Ya da bir arsanın üzerine bina inşa edilmek isteniyorsa bu durumda tapu kütüğünde arsanın bina olarak gösterilmesi işlemi de cins değişikliği açıklıyor. 


Tapuda cins değişikliği işlemlerinin yapılabilmesi için, gerekli belgelerin temin edilmesi ve harcın ödenmesi gerekiyor.Cins değişikliği için gerekli belgeler;


Kat irtifakı kurulmuş yerlerde cins değişikliği;

Kat İrtifakı 07/07/2009’dan önce kurulmuş ise gerekli belgeler:

Belediye yazısı  veya Yapı Kullanma İzin Belgesi ve

+ Harç ilişiği yazısı

+ Yeni tarihli tapu kayıt örneği

+ Nüfus cüzdanı


Kat İrtifakı 07/07/2009’dan sonra kurulmuş ise gerekli belgeler:


Belediye yazısı  veya Yapı Kullanma İzin Belgesi 

+ Röperli Kroki 

+ Harç ilişiği yazısı

+ Yeni tarihli tapu kayıt örneği 

+ Nüfus Cüzdanıdır.


Gerekli belgeler tamamlanıp,cins değişikliği harcı da ödendikten sonra arsa cins değişikliği işlemi tamamlanmış oluyor.


Tapuda cins değişikliği davası açılır mı?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com