Bina emlak vergisi nasıl ödenir?

Bina emlak vergisi nasıl ödenir?

1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Peki, bina vergisi nasıl ödenir? 2015 yılı için bina vergisi ne kadar?Bina emlak vergisi nasıl ödenir?

1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsıyor.


Bu Kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınıyor. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmıyor.


Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Peki, bina emlak vergisi nasıl ödenir?


Bina emlak vergisi ödeme..

Meskenlerin vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. 


İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Vergi ödemesi taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Ödemeler, PTT aracılığı ile yapılabildiği gibi internetten de yapılabiliyor.


Satışı yapılan gayrimenkulün satıştan önceki döneme ait ödenmemiş emlak vergisi ve ek emlak vergisi borçlarından taşınmazı satan yanında taşınmazı alanında müteselsilen sorumluluğu bulunuyor.


Taşınmazın satın alındığı sene vergiden eski malik sorumlu olurken, yeni malikin belediyeye beyanname vermesi gerekiyor. Beyannameler en geç yıl sonuna kadar verilebiliyor.Vergi takvimi Kasım 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com