28 / 05 / 2022

Bina vergisi nedir? Bina vergisi nereye ödenir?

Bina vergisi nedir? Bina vergisi nereye ödenir?

Kara ya da su üzerinde bulunan kalıcı yapılardan dolayı belediyelere bina vergisi ödeniyor. Peki Bina vergisi nereye ödenir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar... 

Kara veya su üzerinde bulunan kalıcı yapılardan dolayı belediyelere bina vergisi ödeniyor. Peki Bina vergisi nedir? Bina vergisi nereye ödenir? İşte yanıtlar...

BİNA VERGİSİ NEDİR?

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, bina vergisi, 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile düzenlendi. Verginin mükellefi binanın malikidir. İntifa Hakkı malikten başkasına ait bulunuyorsa, verginin mükellefi o kişi oluyor. Ortak mülkiyet durumunda ise maliklerden her biri vergiden kendi payı oranında yükümlü olur. İştirak Halinde Mülkiyet durumunda malikler verginin tümünden müteselsil olarak sorumludur. (EVK. m. 3) Bina vergisinin matrahı binanın yasa hükümlerine göre belirlenen vergi değeri. Vergi değeri mükellef tarafından Vergi Dairesi'ne verilen beyanname ile bildiriliyor. Fakat bu değer, ilgili tüzük hükümlerine göre hesaplanacak olan “bina maliyet değeri”nden az olamıyor. Bina vergisi oranı konutlarda binde 2, diğer binalarda binde 3 olarak uygulanıyor.

BİNA VERGİSİNİ KİM ÖDER?

Bina vergisini; bina vergisi mükellefinin ödemesi gerekir. Binanın maliki; varsa intifa hakkı sahibi; her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden kimse bina vergisi mükellefi olarak kabul edilir.

Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor, elbirliği mülkiyetindeyse malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Bina vergisinin matrahı, yapının emlak vergisi kanuna göre tespit edilen vergi değeri oluyor. Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, ticari amaçlı kullanılan binalar gibi diğer binalarda ise binde 2 şeklinde hesaplanıyor.

Bu oranlar büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı olarak uygulanıyor. Bakanlar kurulu vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye ya da üç katına kadar artırmaya yetkili oluyor.

Bina vergisini binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor.

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Emlak vergisini ödemek istediğiniz taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak yapabilirsiniz. Emlak vergisini ödemek işlemlerini belediyeye gitmeden de yapmanız mümkün. Ödeme işlemini PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarasını kullanarak yapabiliyorsunuz. Ayrıca E-Belediye sistemiyle de ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Emlak vergisi ödeme zamanı 2019!