Bina vergisi nereye ödenir?

Bina vergisi nereye ödenir?Bina vergisi; Türkiye sınırları içinde bulunan; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsıyor. Peki bina vergisi nereye ödenir?


Bina vergisi nereye ödenir?

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


Bina vergisi, gayrimenkullerin rayiç bedelleri üzerinden bina vergisi oranlarının hesaplanması durumunda ortaya çıkıyor. Bina vergisi oranları:


Normal Yörelerde:

Meskenlerde      Binde 1

Diğer Binalarda Binde 2

Arazilerde Binde 1

Arsalarda Binde 3


Belediye sınırları ve Mücavir alanlarda:

Meskenlerde      Binde 2

Diğer Binalarda Binde 4

Arazilerde Binde 2

Arsalarda Binde 6


Bina vergisi ne zaman ödenir?

Bina vergisi 1. taksitleri 1 Ocak - 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında ödendi; Bina vergisi 2. taksitleri ise 1 Kasım - 30 Kasım 2013 tarihleri arasında ödeniyor.


Bina vergisi ödeme yeri

Bina vergisi ödeme noktası, gayrimenkullerin bağlı olduğu belediyeler oluyor. Gayrimenkulün bir başka şehirde yer alması durumunda söz konusu vergi borcu tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması şartıyla yapılabiliyor.
Bina vergisi muafiyeti!
Bina vergisi kanunu!