Bina vergisi muafiyeti!

Bina vergisi muafiyeti!Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Ancak kimi gayrimenkuller bu vergiden muaf tutuluyor. İşte bina vergisi muafiyeti hükümleri...


Bina vergisi muafiyeti!

Bina Vergisi Kanununa göre Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Kanunda vergiye tabi tutulan binalar şu şekilde tanımlanıyor:


"Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar." Ancak, bazı gayrimenkul sahipleri söz konusu vergiden muaf tutuluyor. Bina vergisi mükellefi kimdir? Bina vergisi muafiyeti kimdir?


Bina vergisi mükellefi

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Bina vergisi muafiyeti

İlk olarak 200 metrekareyi geçmeyecek tek eve sahip, ve ayriyeten yazlık eve sahip olmama şartı aranıyor. Bu şarta uygun olan aşağıdaki özelliklere sahip gayrimenkul sahipleri emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor.

- Bir tek meskeni olup da, intifa sahibi olanlar

- Emekliler

- Hiçbir geliri olmayanlar

- Şehit yakınları

- Dul ve yetimler

- Gaziler


Vergi ödemeleri bilindiği üzere iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Ödemeler gayrimenkul bağlı olduğu belediyeye yapılıyor.Bina vergisi kanunu!
Bina vergisi 2013!