Bina vergisi kanunu

Bina vergisi kanunu

Bina vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar? Bina vergisi mükellefiyeti ne zaman biter? İşte 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yer alan bina vergisi mükellefiyetinin başlaması ve bitmesi ile ilgili hükümler...

Bina vergisi ödeme süresi!

Bina vergisi kanunu kapsamında düzenlenen vergi, gayrimenkul sahiplerinden her sene alınıyor. Peki vergi ne zaman ödenir? Bina vergisi ödeme süresi nedir? İşte bina vergisi kanunu esasları...

Bina vergisi 2.taksit ne zaman?

Bina vergisi için ödemeler iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. 2013 yılı bina vergisi 1. taksiti en son 31 Mayıs'ta ödendi. Peki bina vergisi 2.taksit ne zaman?

Bina vergisi istisnası!

Hangi binalar, kiraya verilmemek şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaf tutuluyor? Bina vergisi muaflık ve istisnaları nelerdir? İşte Bina vergisi kanunu kapsamındaki bina vergisi istisnası...

Bina vergisi dönemleri!

Gayrimenkul sahipleri, her sene devlete bina vergisi ödemek ile yükümlü oluyor. Söz konusu bina vergisi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. İşte bina vergisi dönemleri 2013...

Bina vergisi oranı!

Yasal düzenlemeleri 1319 sayılı Bina Vergisi Kanunu kapsamında verilen bina vergisi, her sene yeniden belirlenen değerleme oranlarına göre hesaplanıyor. İşte 2013 yılı bina vergisi oranı ...

Bina vergi matrahı!

Bina vergi matrahı, binanın Bina vergisi kanunu hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri olarak ifade ediliyor. İşte 1319 sayılı Bina Vergisi Kanunundaki yasal hükümler bu haberde...

Bina vergisi muafiyeti!

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Ancak kimi gayrimenkuller bu vergiden muaf tutuluyor. İşte bina vergisi muafiyeti hükümleri...

Bina vergisi 2013!

Yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsi, bina vergisi 2013 kapsamına giriyor. Bina vergisi ile ilgili esaslar bina vergisi kanununda yer alıyor...

Bina vergisi kanunu!

1319 sayılı Bina vergisi kanunu, 11 Ağustos 1970 tarihinde, 13576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında emlak vergisi ile ilgili esaslara yer veriliyor. İşte kanun hükümleri...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:79!

2022 yılı inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79) bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna tutulması amaçlanıyor.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile asgari ücretli çalışanların bazı vergilerden muaf tutulması amaçlanıyor.

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik!

Gelir Vergisi Kanunu ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 78!

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 78, 31349 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak emlak vergisi oranları belli oldu.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 52!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 52, 31349 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak miras vergisi oranları belli oldu.

Betonarme bina metrekare maliyeti 2021!

2021 yılı inşaat maliyet bedelleri, 77 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Peki, betonarme bina metrekare maliyeti 2021 ne kadar oldu?

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği seri no:77!

2020 yılı inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Emekliler bina vergisinden muaf!

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesine göre, yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri, indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmaya engel teşkil eden gelirler arasında değerlendirilmeyecek.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:64!

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:64 dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:51!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:51, 30991 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Betonarme bina metrekare maliyeti 2020!

2020 yılı inşaat maliyet bedelleri, 75 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Peki, betonarme bina metrekare maliyeti 2020 ne kadar oldu?

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği seri no:75!

2020 yılı inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Bina vergisi kanunu Haberi

Bina vergisi kanunu

Bina vergisi mükellefiyetinin başlaması ve bitmesi!

Bina vergisi mükellefi, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler oluyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.  Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Peki "Bina vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar, Bina vergisi mükellefiyeti ne zaman biter?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Bina vergisi mükellefiyetin başlaması ve bitmesi ile ilgili esaslar Bina Vergisi Kanunu kapsamında madde 9'da şu şekilde açıklanıyor:


Madde 9  

Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi 

(4751 sayılı Kanunun 2/A maddesiyle değişen fıkra Yürürlük: 9.4.2002. Geçerlilik: 1.1.2002)Bina vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise...