Bina vergisi oranı!

Bina vergisi oranı!Yasal düzenlemeleri 1319 sayılı Bina Vergisi Kanunu kapsamında verilen bina vergisi, her sene yeniden belirlenen değerleme oranlarına göre hesaplanıyor. İşte 2013 yılı bina vergisi oranı ...


Bina vergisi oranı!

1319 sayılı Bina Vergisi Kanununa göre Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabi tutuluyor. Söz konusu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınıyor.


Vergiye yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri binalat tabi tutulmuyor.


Verginin mükellefi, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler oluyor. Peki vergi yükümlüleri ne kadar bina vergisi ödüyor? 2013 yılı Bina vergisi oranı nedir?


Bina vergisi oranları 2013 :

Normal Yörelerde:

Meskenlerde      Binde 1

Diğer Binalarda Binde 2

Arazilerde Binde 1

Arsalarda Binde 3


Belediye sınırları ve Mücavir alanlarda:

Meskenlerde      Binde 2

Diğer Binalarda Binde 4

Arazilerde Binde 2

Arsalarda Binde 6İki eşit taksit halinde ödenebilen bina vergisi, için ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı içerisinde yapılıyor. Ödemeler bilindiği üzere gayrimenkullerin bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. 


Ancak, gayrimenkulün bir başka şehirde olması halinde vergi ödemesi tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması şartıyla yapılabiliyor.Bina vergisi kanunu!