Tarla emlak vergisi muafiyeti!

Tarla emlak vergisi muafiyeti!

Emlak vergisi kanunu gereğince, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. Tarlalar için de vergi ödemesi yapılıyor. Peki, tarla emlak vergisi muafiyeti var mı?


Tarla emlak vergisi muafiyeti!

Emlak vergisi kanunu gereğince, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler ödüyor. 


Bir araziye  paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/u ve 14/g maddelerinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarlalar kiraya verilmemek şartıyla bina ve arazi vergisinden daimi muaf tutuluyor. 


Emlak Vergisi Kanunu

Madde: 4/U

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.) 


Madde: 14/G

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit (1) usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.) Tarla emlak vergisi beyannamesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com