Tarla emlak vergisi beyannamesi!

Tarla emlak vergisi beyannamesi!

Yeni tarla satın alan kimselerin vergi yükümlülüğü için öncelikle belediyeye beyanname vermesi gerekiyor. Peki, tarla emlak vergisi beyannamesi nasıl verilir? İşte tarla emlak vergisi beyannamesi..


Tarla emlak vergisi beyannamesi!

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. İster büyükşehirde olsun; ister normal yörede olsun tarlalar için de emlak vergisi ödeniyor.


Yeni tarla satın alan kimselerin vergi yükümlülüğü için öncelikle belediyeye beyanname vermesi gerekiyor. Kanun gereğince emlak vergisinde bildirimler; Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,


1319 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye veriliyor.


2015 yılı içerisinde tarla satın alanların yıl sonuna kadar belediyeye beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi ödemeleri ise 2016 yılında başlıyor. Tarla emlak vergisi beyannamesi örneği aşağıda yer alıyor:


Tarla emlak vergisi beyannamesi örneği 2015


Mükellefin

Soyadı        :

Adı (Kurum ise Unvanı):

Baba Adı          :

Ana Adı         :

Doğum Yeri/Tarihi         :

Nüfusa K. Olduğu Yer   :

Uyruğu            :

Cilt No        :

Aile Sıra No           :

Sıra No           :


İkametgah adresi

Mahalle/Semt :

Cadde/Sokak:

Kapı No         :

İl – İlçe          :

Telefon          :


İşyeri adresi

Mahalle/Semt:

Cadde/Sokak:

Kapı No         :

İl – İlçe        :

Telefon      :


ARAZİYE AİT BİLGİLER

1.Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 


2.Bulunduğu köy veya mahallenin adı


3.Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)


4.Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta No          :

Ada/Parsel No :

Cilt/Sahife No  :


5.Arazinin (Parsel) yüzölçümü (m2)


6.Hisseli ise hisse nispeti


7.Hisseye isabet eden arsanın yüzölçümü (m2)


8.Arazinin iktisap tarihi


9.Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi


10.Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi


Adı, Soyadı ve İmza

.../.../......Tarla emlak vergisi oranı 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com