Tarla emlak vergisi oranı 2015!

Tarla emlak vergisi oranı 2015!

Emlak vergisi kanunu gereğince tarlalar için de arazi vergisi ödeniyor. Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluyor. Peki, tarla emlak vergisi oranı 2015 ne kadar?


Tarla emlak vergisi oranı 2015!

Emlak vergisi kanunu gereğince tarlalar için de arazi vergisi ödeniyor. Tarla için ödenecek vergi, tarlanın değeri üzerinden emlak vergisi oranının hesaplanması ile bulunuyor.


Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Bir araziye  paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. 


Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 


Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmayan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur. 


Peki, bir tarla için ödenecek emlak vergisi nasıl hesaplanır? Tarla emlak vergisi oranı 2015 ne kadar?


Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri oluyor. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. 


Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanıyor. 


Yeni ev alanlara emlak vergisi muafiyeti!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com