Binada yakıt depoları nasıl olmalı?

Binada yakıt depoları nasıl olmalı? Binada yakıt depoları nasıl olmalı?

Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları gibi kısımlarda alınacak önlemler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında açıklanıyor. Peki, binada yakıt depoları nasıl olmalı?Binada yakıt depoları nasıl olmalı?

Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar ve çatılar, asansörler, paratoner, transformatör, jeneratör gibi kısımlarda alınacak önlemler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında şu şekilde açıklanıyor.


Yakıt depoları..

Yakıt tankları TS 2192 ve TS 712'ye göre hesaplanır ve yerleştirilir. Akaryakıt depoları yangına dayanıklı bölmelerle korunmuş bir hacme yerleştirilmelidir. 


Yakıt deposu ile kazan dairesi yangına 120 dakika dayanıklı bir bölme ile ayrılmış olmalıdır. Depoda yeterli bir havalandırma sağlanmalıdır. Tank kapasitesinin en az üçte birini alacak şekilde havuzlama yapılmalıdır.


Akaryakıt depoları; merpen altına, merpen boşluğuna, mutfak, banyo, yatak odası, teras ve balkon gibi yerlere konulamaz.


Kalorifer yakıtı, aşağıdaki şekil ve miktarlarda depolanabilir.


a) 1.000 litreye kadar, bodrumda ve varil içinde,


b) 3.000 litreye kadar, bodrumda, sızıntısız sac kaplarda,


c) 12.000 litreye kadar, yangına 120 dakika dayanıklı kagir odada, sızıntısız sac depolarında; sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında,


d) 50.000 litreye kadar, yeraltı ve yerüstü tanklarında,


e) Stok ihtiyacının 50.000 litreden fazla olması halinde, yakıt tankları, meskun mahalden ayrı bağımsız bir binaya yerleştirilir ve bu Yönetmeliğin Sekizinci Kısmında gösterilen emniyet tedbirleri alınır.


f) 10.000 litreden büyük akaryakıt depoları, statik elektriğe karşı topraklanır.


Akaryakıt yakan kat kaloriferinin yakıt depoları daire içinde merpen boşluklarında, mutfak, banyo, yatak odası ve balkon gibi mahallere konulamaz. Bu depolar TS 2192'deki ve bu Yönetmelikteki ilgili hususlara uymak kaydıyla, bodrumda en fazla 2000 litre hacminde yapılabilir. Günlük yakıt deposu ise en fazla 100 litre olmak üzere daire içinde kapalı bir hacimde yapılabilir. Günlük yakıt deposu sadece havalık ile atmosfere açılmalı, taşması ana yakıt deposuna olmalıdır.


Kat kaloriferi tesisatı bulunan veya gazyağı kullanan binalarda en az 1 adet 6 kg'lık kuru A, B, C tozlu el yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.


Kömürlük, kazan dairesine bitişik, taban kodu elle veya stokerle yükleme ve boşaltmaya elverişli olarak tesis edilir. Kömür rahat taşınabilmeli ve cüruf kolay atılabilmelidir. Kömürlük alanı TS 1257'ye göre 1.5 m kömür yüksekliği esas alınarak hesaplanır.


Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik!